กรุงมินส์ค(Minsk)

กรุงมินส์ค(Minsk) เป็นเมืองหลวงที่มีความสำคัญและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเบลารุส ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสวิสลาช (Svislach) และแม่น้ำเนียมีฮา (Niamiha) นับเป็นเมืองหลวงมีความหลากหลายด้านวัฒนธรรมที่เก่าแก่ และมีความสำคัญทางศาสนา ที่สำคัญยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและสวยงาม โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

กรุงมินส์ค(Minsk)

จัตุรัสแห่งชัยชนะ (Victory Square) ก็นับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของกรุงมินส์ค ที่นี่เป็นอนุเสาวรีย์หลัก หรือเรียกกันว่า อนุเสาวรีย์แห่งความรักชาติ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงของประเทศเบลารุส สร้างในปี ค.ศ.1954 อนุสาวรีย์นี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติประวัติแห่งชัยชนะของสงครามที่เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1941-1945 ซึ่งนับว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เป็นรูปของเสาหินรูปทรงเป็นลักษณะทรงปริซึม สูงประมาณ 40 เมตร ซึ่งหาใครมาที่นี่แล้วก็ควรแวะชม

กรุงมินส์ค(Minsk)

หรือจะเดินชิวๆที่ย่านเมืองเก่ากรุงมินส์ค(Troetskoe Predmestie) เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ มีความสวยงามทางสถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือน ร้านค้า ในสไตล์ Soviet-Bloc ที่ยังหลงเหลือรอดให้ได้ชมความงดงามหลังจากถูกสงครามทำลาย เมื่อปีค.ศ.1941-1945 ซึ่งย่านเมืองเก่าแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยที่สุดในกรุงมินส์คอีกด้วย

กรุงมินส์ค(Minsk)

และมาอีกสถานที่หนึ่งก็คือ เกาะแห่งน้ำตา (Island of  tears) เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่อยู่ในย่านเมืองเก่า ที่นี่เป็นอนุสาวรีย์ที่ได้ชื่อว่าเป็นเกาะแห่งน้ำตา เพราะที่นี่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกให้แก่ทหารที่เสียชีวิตในสงครามอัพกานิสถาน ภายในอนุสาวรีย์นั้นมีชื่อของทหารที่เสียชีวิตในสงครามถึง 771 ชื่อ มีการเปิดอนุสาวรีย์มาตั้งแต่ปีค.ศ.1996 แต่ก็นับว่าเป็นสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวมายเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก

กรุงมินส์ค(Minsk)