Exotic Finland – Norway 12D 9N

Finland - Norway
12 วัน 9 คืน

กำหนดวันเดินทาง

21 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2567
20 -31 มีนาคม 2567
7– 18 เมษายน 2567

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยวฟินแลนด์ – นอร์เวย์ ชมแสงเหนือ ปรากฏการณ์ธรรมชาติอันแสนสวยงามและน่าพิศวง

  • นำท่านสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง POLAR ICEBREAKER
  • ให้ท่านได้ว่ายน้ำในบ่อน้ำกลางทะเลที่หนาวเย็นด้วยอุณหภูมิที่ติดลบกว่า 20 องศาเซลเชียส
  • ชมหมู่บ้านซานตาคลอส
  • พักโรงแรมกระจกสไตล์ IGL0O สะดวกสบายมีห้องอาบน้ำในตัว
  • นำท่านออกล่าแสงเหนือด้วย HEATING SLEDGE ตามล่าหาปรากฏการณ์ธรรมชาติแสงออโรร่าในรถกระจกแสนอบอุ่น
  • ทำกิจกรรม นั่งลากเลื่อนสุนัข Husky Safaris ,นั่งเลื่อนกวางเรนเดียร์ และขับ Snowmobile
  • เมืองทรอมโซ เมืองแห่งแสงเหนือ สุดยอดสถานที่ในการตามล่าแสงเหนือ นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาโตรสไตเนิน (STORSTEINEN MOUNTAIN)
  • ชมทุกจุดไฮไลท์ของเกาะโลโฟเทน
  • นำท่านสัมผัสประสบกรณ์จับปูยักษ์ตัวเป็น ๆ ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก พร้อมลิ้มรส
  • อาหารปรุงพิเศษจากเนื้อปูยักษ์แบบสด ๆให้ท่านได้รับประทาน ฯลฯ

ช่องทางติดต่อ

แผนการท่องเที่ยว