แกรนด์อียิปต์ และล่องแม่น้ำไนล์ 11 วัน 8 คืน

อียิปต์
11 วัน 8 คืน

กำหนดวันเดินทาง

22 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2567
19 – 29 กุมภาพันธ์ 2567
04 – 14 มีนาคม 2567 (ร่วมเดินทางกับ คุณกาญจนา หงษ์ทอง นักเขียนและกูรูท่องเที่ยวชื่อดัง)
8 – 18 เมษายน 2567

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • •เมืองเมมฟิส เมืองหลวงเก่าของอียิปต์
 • •ชมรูปแกะสลักโบราณที่พิพิธภัณฑ์รามเสสที่ 2
 • •ชมปิรามิดขั้นบันไดและสฟิงซ์เมืองโบราณซัคคาร่า
 • •ชมวัตถุโบราณอันทรงคุณค่าที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ณ กรุงไคโร
 • •เมืองอัสวานสถานที่ตากอากาศที่สำคัญของอียิปต์
 • •ล่องเรือใบโบราณเฟลุคกะ
 • •ชมเขื่อนอัสวาน
 • •เสาหินโอเบลิสก์
 • •ชมวิหารอาบูซิมเบล
 • •ชมวิหารออมคอมโบ
 • •ชมวิหารแห่งเมืองเอ็ดฟู
 • •ชมวิหารลักซอร์
 • •ชมวิหารคานัค
 • •ชมนครแห่งความตาย
 • ชม วิหารฮัตเชปซุต
 • •ชมอนุสาวรีย์แห่งเมมนอน 
 • •ชมเมืองเอล็กซานเดรีย
 • •ชมปัอมปราปราการซิทาเดล
 • •เสาปอมเปย์
 • •ชมเมืองเก่าไคโร
 • •เที่ยวโอเอซิสไฟยุม

ช่องทางติดต่อ

แผนการท่องเที่ยว