โรมาเนีย – บัลแกเรีย

โรมาเนีย – บัลแกเรีย
10 วัน

กำหนดวันเดินทาง

17 - 26 ตุลาคม 2566
16 - 25 พฤศจิกายน 2566
03 – 12 ธันวาคม 2566
24 ธันวาคม – 02 มกราคม 2567

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สายการบินระดับ 5 ดาว

ที่พักดีระดับ 4 ดาว

ชมเมืองหลวงโซเฟียของบัลแกเรีย และ ชมเมืองหลวงบูคาเรสต์

ของโรมาเนีย

เข้าชม อารามมรดกโลกรีล่า

ชม เมืองเก่าพลอฟดิฟแสนน่ารัก

เข้าชม ปราสาทซารีเวทส์ เมืองเวลีโค ทาร์โนโว

ชม เมืองเก่าซีบิว และ เมืองซีกิสโอร่า เมืองมรดกโลก UNESCO

เข้าชม ปราสาทบราน หรือที่รู้จักกันในนาม ปราสาทแดร็กคูล่า

เข้าชม ปราสาทเปเลส เป็นปราสาทที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงาม และสมบูรณ์ที่สุดในโรมาเนีย

ปิดท้าย ช้อปปิ้งที่ ห้างดัง

อาหารดี อาหารท้องถิ่น อิตาเลียน อาหารจีน

ช่องทางติดต่อ

แผนการท่องเที่ยว