แกรนด์โปแลนด์ 11 วัน

โปแลนด์
11 วัน

กำหนดวันเดินทาง

01 – 11 มิถุนายน 2566
21 – 31 กรกฎาคม 2566
04 – 14 สิงหาคม 2566
22 กันยายน – 02 ตุลาคม 2566
20 – 30 ตุลาคม 2566
17 – 27 พฤศจิกายน 2566
1 – 11 ธันวาคม 2566
23 ธันวาคม – 2 ม.ค. 2567

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

วอซอร์ – พระราชวังวิลานอฟ – กดังส์ – โตรุน – รอตสวาฟ

ปราสาทมาลบอร์ก – เชสโตโฮวา – จัสนาโกรา – คราคูฟ

ค่ายกักกันออซวิซท์ – ซาโกปาเน่ เหมืองเกลือวิลิซก้า – ยอดเขากูบาวุฟก้า

ช่องทางติดต่อ

แผนการท่องเที่ยว