อเมซิ่งอิหร่าน 10 วัน 8 คืน

Iran
10 วัน 8 คืน

กำหนดวันเดินทาง

15-24 พฤษภาคม 2567

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

อิหร่าน ประเทศที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานและอารยธรรมอันรุ่งเรือง ดินแดนแห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรเปอร์เซียโบราณที่ยิ่งใหญ่ เต็มไปด้วยโบราณสถานและสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากมาย นักท่องเที่ยวที่มาเยือนอิหร่านจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวอิหร่าน รวมถึงได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์อันยาวนานของอารยธรรมเปอร์เซียโบราณ

อเมซิ่งอิหร่าน 10 วัน 8 คืน

ความยิ่งใหญ่ของเปอร์เซียและธรรมชาติที่สวยแปลกตา

เตหะราน-ชีราซ-อีสฟาฮาน-ยาซ์ด-คารานาค-คูร์-อับยาเน่ย์-คาชาน

ช่องทางติดต่อ

แผนการท่องเที่ยว