อุซเบกิสถาน 6 วัน 4 คืน

อุซเบกิสถาน
6 วัน 4 คืน

กำหนดวันเดินทาง

21-26 มกราคม 2567
25 กุมภาพันธ์-01 มีนาคม 2567
17-22 มีนาคม 2567

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ดินแดนแห่งพันหนึ่งทิวา…อาหรับราตรี

ทาซเค้นท์ – บูคาร่า – กิซห์ดูวาน – ซามาร์คานด์

แหล่งอารยธรรมเก่าแก่ของโลกมาช้านาน ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของอารยธรรมยุคแรกๆของโลก อุซเบกิสถานในปัจจุบันนี้มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานวัฒนธรรมอันหลากหลายได้หลั่งไหลเข้ามายังดินแดนแถบนี้อย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลาหลายพันปี

ซึ่งเคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรมองโกล ได้รับเอาวัฒนธรรมฮินดูและอิสลาม ตลอดจนพุทธศาสนาจากอินเดีย และยังเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโซเวียต

อุซเบกิสถานจึงเป็นดินแดนที่ร่ำรวยมากด้วยวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การไปเยือน

ช่องทางติดต่อ

แผนการท่องเที่ยว