ราชาสถาน 12 วัน 10 คืน

อินเดีย
12 วัน 10 คืน

กำหนดวันเดินทาง

25 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2567
22 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2567
7 – 18 มีนาคม 2567

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เดลี-จัยปูร์-บิคาเนอร์-จัยแซลเมียร์-จ๊อดปูร์-อุไดปูร์

ชม นครสีขาว นครสีทอง นครสีชมพู นครสีฟ้า

*พักโรงแรมระดับ 4-5 ดาว* โปรแกรมเที่ยวครบสูตร อาหารดี นอนวัง!!!

ทัวร์อินเดีย ราชาสถาน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐอินเดีย ทางฝั่งตะวันตกของรัฐติดกับประเทศปากีสถาน ทางเหนือติดกับรัฐปัญจาบและรัฐหรยาณา ทางตะวันออกติดกับรัฐอุตตรประเทศและรัฐมัธยมประเทศ ทางใต้ติดกับรัฐคุชราต ทางใต้ของรัฐราชสถาน ซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลอาหรับ 400 กิโลเมตร มีเทือกเขา Aravalli ซึ่งแบ่งราชสถานออกเป็นสองฝั่ง ได้แก่ ฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งเป็นทะเลทรายปกคลุม 2 ใน 3 ของรัฐ และฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นที่ดินอุดมสมบูรณ์

ช่องทางติดต่อ

แผนการท่องเที่ยว