ทัวร์โดโลไมท์ อิตาลีเหนือ สวิส 2566 (12วัน9คืน)

กำหนดวันเดินทาง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ช่องทางติดต่อ

แผนการท่องเที่ยว

ทัวร์โดโลไมท์ อิตาลีเหนือ สวิตเซอร์แลนด์ 12 วัน 9 คืน

ซูริค- กรินเดลวาลด์ –หมู่บ้านเมอเรน -กระเช้าลอยฟ้ายอดเขาซิลธอร์น – หมู่บ้านกิมเมลวอลด์-หมู่บ้านโบราณเบทแมร์ แอลป์ – ทะเลสาบเบทแมร์– รถไฟสายกรอนเนอร์แกรต –  เซอร์แมท – เมืองน้ำแร่ลอยเคอร์บาด-โลคาร์โน –หุบเขาลำธารสีมรกต เวอร์ซาสก้า-ลูกาโน- เบลลาจิโอ – ทะเลสาบเซอร์มิโอเน่ – เมืองออร์ติเซ่ทะเลสาบมิซูรีน่า–ทะเลสาบบราย – คอร์ตินา ดิ อัมเปซโซ – เวนิส –เกาะมูราโน- มิลาน

 • กรุ๊ปเล็ก เดินทางกรุ๊ปละ 10-15 ท่าน
 • พักโรงแรมดี สะดวกสบาย อาหารดี หลากหลายประเภท
 • สัมผัสกับเมือง หมู่บ้าน และสถานที่ สวยเลอค่า อันซีนมากมาย สายถ่ายภาพ ห้ามพลาด!

[timeline][timeline_item item_number=”1″ title=”Day 1:กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)-อาบูดาบี”]
 • 16.30 น.     พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เค้าท์เตอร์สายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ แถว G ประตู 4 เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยอำนวยความสะดวก
 • 19.55 น.      ออกเดินทางสู่กรุงอาบูดาบี โดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY 407 (ใช้เวลาเดินทาง 6 ชั่วโมง 35 นาที)
 • 23.25 น.     เดินทางถึงสนามบิน  Abu Dhabi International Airport  กรุงอาบูดาบี
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”2″ title=”Day 2 : กรุงเทพฯ-อาบูดาบี–ซูริค–กรินเดลวาลด์ – กรินเดลวาลด์ เฟิร์ส”]
 • 02.15 น.         ออกเดินทางสู่ ซูริค  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวบินที่ EY 073 (ใช้เวลาเดินทาง 6 ชั่วโมง 30 นาที)
 • 06.45 น.        เดินทางถึงสนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • 09.00 น.       ออกเดินทางสู่ กรินเดลวาลด์ เมืองตากอากาศที่สวยงาม นำท่านเดินทางสู่สถานี Grindelwald First (Top of adventure) หนึ่งในยอดเขายอดนิยมที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในสวิสเซอร์แลนด์
 • 12.00 น.       นำท่านรับประทานอาหารเที่ยง
 • นำคณะ นั่งกระเช้าลอยฟ้า ขึ้นพิชิตยอดเขา เมื่อถึงด้านบนสถานี First ซึ่งเป็นจุดพักผ่อนชมวิว ตากอากาศ มีร้านอาหารให้บริการ สัมผัสประสบการณ์อันแปลกใหม่ กับการเดินลงหน้าผา First Cliffwalk (ใช้เวลาเดินประมาณ 5 นาที) เพื่อเดินลงมาชมวิวหน้าผา พร้อมจุดชมวิว100 ล้าน มุมมหาชนของกรินเดลวาลด์เฟียส ซึ่งท่านจะได้ชมวิวแบบพาโนรามา และด้านล่างสามารถมองเห็นตัวเมือง Grindelwald ได้อย่างชัดเจน
 • จะมีกิจกรรมดีๆ สำหรับนักท่องเที่ยวมากมาย นอกจากเดินบนหน้าผา First Cliff Walk แล้ว ท่านยังสามารถสัมผัสความสนุกสนานกับการ นั่งชิงช้าโหนลงเขามากับ First flyer (ไม่รวมในค่าใช้จ่ายทัวร์)**กรณีที่กระแสลมแรง หรือซ่อมบำรุงกระเช้า ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ ทางบริษัทฯจะคืนค่าบริการส่วนนี้ให้ และเราจะนำท่านเดินเล่นในตัวเมืองแทน
 •  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 • เข้าสู่ที่พักโรงแรม KREUZ UND PST หรือเทียบเท่า
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”3″ title=”Day 3 : กรินเดลวาลด์ -กระเช้าลอยฟ้ายอดเขาชิลธอร์น – หมุ่บ้านเมอเรน-หมู่บ้านกิมเมลวาลด์ –กรินเดลวาลด์”]
 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก
 • 09.00 น.   จากนั้น นำขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น ซึ่งจะเห็นวิวทิวทัศน์ที่น่าตื่นตาตื่นใจมาก เห็นแนวเทือกเขาแอลป์ขาวโพลนไปตลอดทางสลับกับวิวของหมู่บ้านชนบทเบื้องล่าง กระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น  ถือว่าเป็นเส้นทางที่ยาวที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ถ้านับจาก Gimmmelwald  จนถึงสถานี Schilthorn อันเป็นสถานีปลายทางที่ระดับความสูง 2,970 เมตร จากระดับน้ำทะเล ยอดเขาชิลธอร์น เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลกเมื่อ ภาพยนตร์เจมส์บอนด์ 007 ตอน On Her Majesty’s Secret Service
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • ชมหมู่บ้านแสนสวย 2 แห่งคือ หมู่บ้านเมอเรน และ กิมเมลวาลด์ เน้นการเดินท่องเที่ยวไปชมวิวตามจุดต่างๆ เอาใจสายถ่ายภาพ สายโพสท่า สายโซเชียล เดินไปถ่ายไป เพราะที่แห่งนี้ วิวหลักล้าน ชมพูเขาหิมะใหญ่โตเป็นฉากรอบบริเวณหมู่บ้าน วิวทุ่งหญ้าก็มีให้เห็นตลอดแนวหมู่บ้าน  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองกรินเดลวาลด์
 •  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 •  นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม KREUZ UND PST รือเทียบเท่า
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”4″ title=”Day 4 :กรินเดลวาลด์ – นั่งกระเช้าลอยฟ้าหมู่บ้านโบราณเบทแมร์ แอลป์ – ทะเลสาบเบทแมร์ – เซอร์แมท”]
 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก
 • เดินทางขึ้นสู่หมู่บ้านโบราณเบทแมร์ แอลป์ โดยกระเช้าลอยฟ้า นำท่านเดินเท้าไปชมทะเลสาบเบทแมร์ แสนสวย ที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขา
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • ออกเดินทางสู่เมืองเซอร์แมท เมืองสกีรีสอร์ทยอดนิยมของชาวสวิส เมืองซึ่งปลอดมลภาวะทั้งปวง เพราะ ไม่มีรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ทั้งเมืองใช้รถแบตเตอร์รี่, จักรยาน และการเดินเท่านั้น  เดินทางถึงเมืองเซอร์แมท อิสระทุกท่านเดินเล่นชมวิว ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม AMBASSADOR ZERMATT หรือเทียบเท่า
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”5″ title=”Day 5 :เซอร์แมท – รถไฟสายกรอนเนอร์แกรต – แช่นำแร่ เมืองลอยเคอร์บาด”]
 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก
 • ออกเดินทางสู่เมืองเซอร์แมท เมืองสกีรีสอร์ทยอดนิยมของชาวสวิส เมืองซึ่งปลอดมลภาวะทั้งปวง เพราะ ไม่มีรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ทั้งเมืองใช้รถแบตเตอร์รี่, จักรยาน และการเดินเท่านั้น  เดินทางถึงเมืองเซอร์แมท จากนั้นนำท่านโดยสารรถไฟสายกรอนเนอร์แกรตเพื่อไปยังจุดชมวิวยอดเขามัตเตอร์ฮอร์น อิสระทุกท่านเดินเล่นชมวิว ถ่ายรูป
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • ออกเดินทางสู่เมืองลอยเคอร์บาด (Leukerbad) ในแคว้นวัลเล่ส์ ได้รับการขนานนามว่า The largest alpine thermal spa in Europe แหล่งน้ำแร่ธรรมชาติที่โด่งดังที่สุดในเขตเทือกเขาแอลป์ นำท่านเข้าสู่ BURGERBAD THERME ที่ให้บริการอาบน้ำแร่และสปาใหญ่และทันสมัยที่สุดของเมือง สระน้ำแร่กว่า 10 แห่งภายในศูนย์บริการแห่งนี้ อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับ Indoor & Outdoor Pool / Leisure Pool / Spa Pool ในอุณหภูมิความร้อนระหว่าง 28-43 องศาเซลเซียส
 • รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม DE FRANCE BY THERMALHOTELS หรือเทียบเท่า
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”6″ title=”Day 6 :เมืองลอยเคอร์บาด– โลคาร์โน–หุบเขาเวอร์ซาสก้า -ลูกาโน”]
 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก
 • เดินทางสู่ โลคาร์โน (Locarno) เป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงของคนสวิตเซอร์แลนด์ นิยมมาพักในช่วงฤดูร้อน ซึ่งเป็นเมืองที่มีจุดเด่นในเรื่องทะเลสาบมาโจเร่ ที่ใหญ่และมีความสวยงามมาก  ซึ่งเมืองนี้อยู่ทางตอนใต้ติดกับประเทศอิตาลี บรรยากาศ อาคารสถานที่ อาหารและภาษาพูดได้อิทธิพลของอิตาลีมาโดยตรง
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เดินทางเข้าสู่หุบเขา เวอร์ซาสก้า (Verzasca Valley) (ประมาณ 30 นาที)   หุบเขาที่มีลำธารสีมรกต และมีความใสจนมองเห็นพื้นด้านล่าง อิสระให้ท่านชมวิวและถ่ายรุป จากนั้นเดินทางประมาณ 5 นาทีสู่หมู่บ้าน Lavertezzo เป็นหมู่บ้านหลักในการเที่ยวชมหุบเขาลำธารแห่งนี้  ให้ท่านเดินชมลำธารและ ถ่ายรูปกับสะพานหินเก่าแก่ (Ponte dei Salti) ซึ่งถูกสร้างขึ้นศตวรรษที่ 17 ให้ท่านเดินถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • เดินทางสู่เมืองลูกาโน (LUGANO) เมืองริมทะลสาบที่มีชื่อเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ ให้ท่านเดินเล่นริมทะเลสาบ ลูกาโน หนึ่งในทะเลสาบที่มีชื่อเสียงและสวยงามของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 • เข้าสู่ที่พักโรงแรม DE LA PAI X หรือเทียบเท่า
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”7″ title=”Day 7 :ลูกาโน -เบลลาจิโอ – เซอร์มิโอเน่ – เมืองออร์ติเซ่”]
 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก
 • เดินทางสู่เมืองเบลลาจิโอ (BELLAGIO) เมืองเล็กๆ ติดทะเลสาบโคโม่(COMO) อยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี ไม่ไกลจากพรมแดนสวิตเซอร์แลนด์
 • เดินทางถึง เมืองเบลลาจิโอ เป็นเมืองเล็กๆ แต่น่ารัก สวยงาม มีเอกลักษณ์ ลักษณะของเมืองจะเป็นทางเดินขึ้นบันได ซึ่งจะมีร้านค้าต่างๆ ตั้งเรียงรายให้คุณได้เพลิดเพลินกับร้านขายของที่ระลึก เครื่องใช้ ของตกแต่งบ้าน ร้านขายชีส และอีกมากมาย
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซอร์มิโอเน่ (SIRMIONE) เป็นเมืองเก่าแก่อายุนับ 2000 ปี ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นแหลมยื่นเข้าไปในทะเลสาบการ์ดา (LAKE GARDA) ที่สวยงาม ชมความสวยงามของวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบ เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่เกิดจากน้ำแข็งละลายจากเทือกเขาแอลป์ ดังนั้นซีร์มิโอเน่ จึงถูกล้อมรอบด้วยทะเลสาบทั้งสองด้าน ถึงแม้ซีร์มิโอเน่จะเป็นแค่เมืองเล็กๆ แต่ก็มีเสน่ห์ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ทั้งยังมีหน้าปราสาทเก่าแก่ของเมือง THE SCALLGER OF SIRMIONE สร้างในปี 1277 เมืองนี้เคยอยู่ในการปกครองของตระกูล Scaliger
 • จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองออร์ติเซ่ (ORTISEI) เมืองแห่งศูนย์กลางของการท่องเที่ยวในแถบอุทยานโดโลไมท์ ที่อยู่ในหุบเขา มีเทือกเขาล้อมรอบสวยงามยิ่งนัก เดินทางถึง เมืองออร์ติเซ่ อิสระให้ท่านพักผ่อนเพลิดเพลิน กับอากาศอันบริสุทธิ์ ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแปลกตา
 • รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม ANGELO ENGEL หรือเทียบเท่า
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”8″ title=”Day 8 :เมืองออร์ติเซ่ – ALPE DI SIUSI –  ทะเลสาบมิซูรีน่า–ทะเลสาบบราย – เมืองคอร์ตินา ดิ อัมเปซโซ”]
 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก

นั่งกระเช้าขึ้นสู่บนเนินเขาที่เรียกว่า ALPE DI SIUSI นำท่านชมวิวทิวทัศน์บนทุ่งหญ้าราบเลียบบนภูเขา ที่ได้ขึ้นชื่อว่ากว้างใหญ่ที่สุดในยุโรป สัมผัสความงดงามอันน่ามหัศจรรย์ของดินแดนเทือกเขาโดโลไมท์ จากมุมสูงโดยรอบด้าน ชมทัศนียภาพอันยิ่งใหญ่ของหุบเขา โตรกผา โดยมีเทือกเขา SASOLUNGO MOUNTAIN RANGE ที่มีรูปทรงประหลาดยอดเขาแหลมชันเป็นจุดเด่นมีเส้นทางเดินลัดเลาะ สู่จุดชมวิวต่างๆ อิสระให้ท่านเก็บภาพสวยๆ อันน่าประทับใจ ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้ากลับลงสู่ด้านล่าง

หมายเหตุ :การนั่งกระเช้า หากสภาพอากาศไม่อำนวยหรือมีเหตุขัดข้องไม่สามารถขึ้นได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้นั่งกระเช้าเพื่อความปลอดภัย หรือหากกระเช้าปิดเนื่องในโอกาสต่างๆโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนั่งกระเช้า

 • จากนั้นเดินทางสู่ นำท่านชม ทะเลสาบบราย (Braies) ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ FANES SENNESBRAIES เขตป่าสงวนที่ใหญ่ที่สุดใจกลางเทือกเขาโดโลไมท์เพื่อชมความงดงามของ ทะเลสาบบราย Braies อิสระให้ท่านได้ชมและเก็บภาพความประทับใจ
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เดินทางสู่ ทะเลสาบมิซูรีน่า (LAKE MISURINA) เป็นทะเลสาบอยู่บนภูเขาสูงที่เรียกได้ว่าเป็นสวรรค์บนดินเลยทีเดียว ด้วยบรรยากาศของท้องฟ้า มีภูเขาสูงเป็นฉากหลังสวยงาม มองเห็นวิวทิวทัศน์ยิ่งใหญ่อลังการของทะเลสาบ ทิวสนด้านข้าง
 • เดินทางสู่เมืองคอร์ตินา ดิ อัมเปซโซ(CORTINA D’AMPEZZO) เมืองสกีรีสอร์ท ที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติเทือกเขาโดโลไมท์ เป็น Best of The Alps เพียงแห่งเดียวของอิตาลีที่ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 10 สกีรีสอร์ทที่ดีที่สุดในโลก เคยใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวในปี 1956 และเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ เจมส์ บอนด์ 007 ตอน For Your Eye Only เมืองนี้อยู่สูงจากน้ำทะเล 1,219 เมตร ได้รับการขนานนามว่าเป็น ไข่มุกแห่งเทือกเขาโดโลไมท์
 • รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม BOUTIQUE HOTEL VILLA BLU หรือเทียบเท่า
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”9″ title=”Day9  :คอร์ตินา ดิ อัมเปซโซ – เวนิส”]
 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก
 • เดินทางสู่ เมืองเวนิส (VENICE) หนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดในอิตาลี เป็นเมืองที่รู้จักกันในด้านของความเจริญรุ่งเรืองทางประวัติศาสตร์ และศิลปะที่ได้รับหลายฉายาว่า ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริก (Queen of the Adriatic)
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • อิสระให้ท่านชมเมืองเวนิส
 • รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 • เข้าสู่ที่พักโรงแรม PRINCIPE HOTEL หรือเทียบเท่า
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”10″ title=”Day10 :เวนิส –เกาะมูราโน – มิลาน”]
 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก
 • นำท่านเดินทางสู่ เกาะมูราโน่ (Murano) ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองเวนิส โดดเด่นด้วยอาคารบ้านเรือนหลากสีเรียงราย และโบราณสถานซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่อย่างเช่น โบสถ์ หอนาฬิกา และพระราชวังเก่า อีกทั้งยังเป็นแหล่งผลิตเครื่องแก้วที่มีความวิจิตรบรรจงและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่นี่จึงเป็นแหล่งของช่างฝีมือเครื่องแก้วที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของโลก อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชมเกาะ
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เดินทางสู่ กรุงมิลาน (MILAN) เป็นเมืองสำคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลีตั้งอยู่บริเวณที่ราบลอมบาร์ดีที่มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ ซึ่งมิลานถูกจัดให้เป็นเมืองแฟชั่นในลักษณะเดียวกับ นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน และโรม เป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญ และทันสมัยที่สุดในอิตาลี
 • เดินทางถึง กรุงมิลาน นำท่าน ถ่ายภาพกับโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน โบสถ์ใหญ่อันดับ 3 ของยุโรป เป็น  ศิลปะแบบกอธิคที่หรูหรา และใช้เวลาในการสร้างนานเกือบ 500 ปี โดยเริ่มสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.1386 และที่น่าทึ่งของโบสถ์ ก็คือการตกแต่งประดับประดาที่เน้นความหรูหราอย่างเต็มที่โดยเฉพาะรูปปั้นรอบตัวอาคาร มีจำนวนกว่า 3,000 ชิ้น
 • เดินทางสู่แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2  (Galleria Vittorio Emmanuele II)ช้อปปิ้งอาเขตที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีชื่อเรียกเล่นๆว่าเป็นห้องนั่งเล่นของเมืองมิลาน เพราะนอกจากจะมีสินค้าแบรนด์เนมราคาแพงขายแล้ว ยังมีร้านกาแฟที่เรียกกันว่า ไซด์ วอล์ค คาเฟ่ สามารถนั่งจิบคาปูชิโน นั่งดูหนุ่มสาว แต่งกายด้วยเสื้อผ้าทันสมัย อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
 • รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 • เข้าสู่ที่พักโรงแรม MILAN MARRIOTT หรือเทียบเท่า
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”11″ title=”Day11 :มิลาน – สนามบิน – อาบูดาบี”]
 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก
 • 07.00 น.    ออกเดินทางสู่สนามบินมิลานเพื่อทำการเช็คอิน
 • 10.50 น.    ออกเดินทางจาก สนามบินมิลาน โดยเที่ยวบิน EY088 (ใช้เวลาเดินทาง 5 ชั่วโมง 45 นาที)
 • 18.55 น.     เดินทางถึงสนามบิน  Abu Dhabi International Airport  กรุงอาบูดาบี แวะเปลี่ยนเครื่อง
 • 21.40 น.     เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ” โดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY402  (ใช้เวลาบินต่ออีก 6.50 ชั่วโมง)
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”12″ title=”Day12 :อาบูดาบี – กรุงเทพฯ”]
 • 07.20 น.    เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
[/timeline_item][/timeline]

——

Go Together Travel เราชำนาญเรื่องเที่ยวมากว่า 15 ปี

ไปที่ไหนก็ได้ ใช่ว่าจะไปกับใครก็ได้

เรื่องเที่ยวไว้ใจเรา

รับออกแบบจักกรุ๊ปส่วนตัวทุกเส้นทางทั่วโลก

http://www.gotogethertravel.com/

โทร 02-2146088 ทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ 09.00 – 18.00 น.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ทัวร์โดโลไมท์ อิตาลีเหนือ สวิส 2566 (12วัน9คืน)”