ตลุยสวิตเซอร์แลนด์…โดยรถไฟ 10 วัน

฿149,900

SWITZERLAND
10 วัน 7 คืน

กำหนดวันเดินทาง

20 – 29 มีนาคม 2567

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

SWITZERLAND BY TRAIN

ตลุยสวิตเซอร์แลนด์…โดยรถไฟ 10 วัน

เบิร์น – เซอร์แมต – กอร์นเนอร์แกรต – กลาเซียเอ๊กซ์เพรส – จุงเฟรา – อินเตอร์ลาเค้น – ลูเซิร์น – ยอดเขาริกกิ – น้ำตกไรน์ – ซูริค

ช่องทางติดต่อ

แผนการท่องเที่ยว