แนะนำ ทัวร์ตุรกี

View program
Turkish Airlines

ทัวร์แกรนด์ตุรกี 10 วัน **บินตรง


ราคา 35,900 บาท

อีสตันบูล-คัพปาโดเซีย-คอนย่า-ปามุคคาเล่-ไอวาลิค-บูร์ซ่า-อังการ่า ดินแดนแห่ง 2 ทวีป ยุโรป และ เอเชีย ชมความยิ่งใหญ่ในอดีตของจักวรรดิ์ออตโตมาน อารยะธรรมโบราณ และธรรมชาติที่งดงาม เที่ยวทั้งที !! ต้องมีเมืองทรอย และอั...

เดินทาง :
 • • 29 มิ.ย. - 8 ก.ค. 60 

View program
การบินไทย

ทัวร์ไฮไลท์อิหร่าน 8 วัน


ราคา 69,900 บาท

ดินแดนแห่งความยิ่งใหญ่ของเปอร์เซีย เตหะราน-ชีราซ-ยาซ์ด-อีสฟาฮาน-คาซาน-เตหะราน อิหร่าน มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานกว่า 6,000 ปีมาแล้ว ที่รู้จักกันดีในนามของอาณาจักรเปอร์เซียดินแดนที่ได้ชื่อว่าเป็นอารยะธรรมโบราณอีกแห่งห...

เดินทาง :
 • • 7 - 14 ก.ค. 60 

 
 

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ตุรกี
View program
การบินไทย

ทัวร์ไฮไลท์อิหร่าน 8 วัน


ราคา 69,900 บาท

ดินแดนแห่งความยิ่งใหญ่ของเปอร์เซีย เตหะราน-ชีราซ-ยาซ์ด-อีสฟาฮาน-คาซาน-เตหะราน อิหร่าน มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานกว่า 6,000 ปีมาแล้ว ที่รู้จักกันดีในนามของอาณาจักรเปอร์เซียดินแดนที่ได้ชื่อว่าเป็นอารยะธรรมโบราณอีกแห่งห...

เดินทาง :
 • • 7 - 14 ก.ค. 60 

View program
Turkish Airlines

ทัวร์แกรนด์ตุรกี 10 วัน **บินตรง


ราคา 35,900 บาท

อีสตันบูล-คัพปาโดเซีย-คอนย่า-ปามุคคาเล่-ไอวาลิค-บูร์ซ่า-อังการ่า ดินแดนแห่ง 2 ทวีป ยุโรป และ เอเชีย ชมความยิ่งใหญ่ในอดีตของจักวรรดิ์ออตโตมาน อารยะธรรมโบราณ และธรรมชาติที่งดงาม เที่ยวทั้งที !! ต้องมีเมืองทรอย และอั...

เดินทาง :
 • • 29 มิ.ย. - 8 ก.ค. 60 

View program
Mahan Air

ทัวร์ท่องเที่ยว ตุรกี 8 วัน


ราคา 29,900 บาท

ดินแดนแห่ง 2 ทวีป ยุโรป และ เอเชีย ชมความยิ่งใหญ่ในอดีตของจักวรรดิ์ออตโตมาน อารยะธรรมโบราณ และธรรมชาติที่งดงาม อังการ่า-คัพปาโดเซีย-คอนย่า-ปามุคคาเล่-ไอวาลิค-บูร์ซ่า-อีสตันบูล...

เดินทาง :
 • • 8 - 15 ก.ค. 60 

View program
Mahan Air

ทัวร์ท่องเที่ยว ตุรกี 10 วัน


ราคา 34,900 บาท

อีสตันบูล-คัพปาโดเซีย-คอนย่า-ปามุคคาเล่-ไอวาลิค-บูร์ซ่า-อังการ่า ดินแดนแห่ง 2 ทวีป ยุโรป และ เอเชีย ชมความยิ่งใหญ่ในอดีตของจักวรรดิ์ออตโตมาน อารยะธรรมโบราณ และธรรมชาติที่งดงาม  เที่ยวทั้งที !! ต้องมีเมืองท...

เดินทาง :
 • • 5 - 14 ส.ค. 60 
 • • 23 ก.ย. - 2 ต.ค. 60 
 • • 21 - 30 ต.ค. 60 
 • • 18 - 27 พ.ย. 60 
 • • 2 - 11 ธ.ค. 60 
 • • 28 ธ.ค. 60 - 6 ม.ค. 61 

View program
Turkish Airlines

ทัวร์ท่องเที่ยว ตุรกี 10 วัน


ราคา 38,900 บาท

อีสตันบูล-คัพปาโดเซีย-คอนย่า-ปามุคคาเล่-ไอวาลิค-บูร์ซ่า-อังการ่า ดินแดนแห่ง 2 ทวีป ยุโรป และ เอเชีย ชมความยิ่งใหญ่ในอดีตของจักวรรดิ์ออตโตมาน อารยะธรรมโบราณ และธรรมชาติที่งดงาม เที่ยวทั้งที !! ต้องมีเมืองทรอย และอัลท...

เดินทาง :
 • • 7 - 16 ก.ค. 60 
 • • 10 - 19 ส.ค. 60 

1

   Thai Baht Exchange Rate
    Thai Baht Converter