ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ : CHINA

ข้อมูลทั่วไป กรุงปักกิ่ง

ที่ตั้ง
จีนตั้งอยู่บนทวีปเอเชียตะวันออก มีเนื้อที่ 9.6 ล้าน ตร.กม. 

ประชากร 
1.25 พันล้านคน โดยเป็นเชื้อชานฮั่นร้อยละ 94 

เมืองหลวง 
กรุงปักกิ่ง หรือเป่ยจิง มีประชากร 13 ล้านคน 

ภาษา
จีนกลาง (Putonghua) เป็นภาษาราชการ และยังมีภาาษาท้องถิ่นใช้กันอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ 

ศาสนา
ที่สำคัญ ได้แก่ ลัทธิขงจื้อ พุทธ เต๋า อิสลาม คริสต์ และลามะทิเบต 

สกุลเงิน
หยวนเหรินเหมินบี้ 10 เฟิน = 1 เจียว หรือเหมา 
10 เจียว = 1 หยวน (1 หยวน = 4.5 บาท โดยประมาณ)

การเข้าเมือง
ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ต้องขอวีซ่าจากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่จีน ในประเภทที่ถูกต้อง 
ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ เดินทางเข้าจีนได้ไม่เกิน 30 วัน โดยไม่ต้องขอวีซ่า 
ผู้เดินทางเข้าจีนโดยผิดกฎหมาย จะถูกปรับตั้งแต่ 1,000 - 10,000 หยวน และ/หรือถูกจำคุกตั้งแต่ 3 - 10 วัน และถูกส่งตัวกลับ 
ผู้ที่พำนักอยู่ในจีนโดยผิดกฎหมายจะถูกปรับวันละ 500 หยวน และ/หรือถูกจำคุกตั้งแต่ 3 - 10 วัน 
การขอต่ออายุวีซ่าในปักกิ่งทำได้ ณ Public Security Bureau เลขที่ 2 ถนนอัน ติง เหมือน ตง ต้า เจีย เขตตุงเฉิง ปักกิ่ง โทร.(8610) 840-15292 
ผู้ที่ทำงานในจีนโดยมิได้รับอนุญาต จะถูกปรับ และถูกส่งตัวกลับ และผู้ว่าจ้างงานก็จะถูกปรับเช่นกัน 
ผู้ปลอมแปลงวีซ่าจีน จะถูกปรับตั้งแต่ 1,000 - 10,000 หยวน และ/หรือถูกจำคุกตั้งแต่ 3 - 10 วัน และถูกส่งกลับ 
ผู้ที่เดินทางผ่านจีนไปประเทศที่สาม ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่า หากรอเปลี่ยนเครื่องบินไม่เกิน 24 ช.ม.

ระเบียบการศุลกากร
ผู้ที่เดินทางถึงกรุงปักกิ่งต้องกรอกแบบคนเข้าเมือง แบบศุลกากรและแบบสุขภาพอนามัย เมื่อเดินทางออกต่างประเทศต้อง จ่ายค่าภาษีสนามบิน 90 หยวน (ภายในประเทศ 50 หยวน) 
จีนอนุญาตให้นำบุหรี่เข้าประเทศได้ 400 มวน สุรา 1 ลิตร เงินตราสกุลอื่นหากมีมากเกินกว่า 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ ต้องสำแดง 
ผักและผลไม้ทุกชนิด หากไม่มีเอกสารรับรองจากกรมวิชาการเกษตรไทยจะถูกห้ามนำเข้าอย่างเด็ดขาด 
ห้ามนำของเก่าอายุเกินกว่า 100 ปี งานศิลปะ ทองคำ ออกนอกประเทศ เว้นแต่ได้รับอนุญาต 
ห้ามนำเข้า - ออกยาเสพติดทุกชนิด สิ่งพิมพ์ สื่อลามกอนาจาร และอาวุธสงคราม 
การลักลอบขนยาเสพติด มีโทษถึงขั้นประหาร 

เวลาและอากาศ
ทั่วทั้งจีนใช้เวลาปักกิ่ง ซึ่งเร็วกว่าเวลาในประเทศไทย 1 ชม. 
อากาศในปักกิ่งมีความแตกต่างกันมากในแต่ละฤดูกาล 
ในช่วง มีนาคม - พฤษภาคม ปักกิ่งมักประสบปัญหาพายุทรายทำให้เกิดความสกปรก และเป็นปัญหาต่อการสัญจร

การเดินทาง
รถแท็กซี่ เป็นวิธีที่สะดวกที่สุด ค่าโดยสาร 4 กม.แรก 10 หยวน และกม.ต่อไปราคาจะเพิ่มขึ้นตามที่แจ้งบนสติกเกอร์ ที่กระจกด้านข้าง กลางคืนเริ่มที่ 11 หยวนนั่งไม่เกิน 4 คน/คัน 
รถไฟใต้ดิน บริการตั้งแต่ 05.30 - 23.00 น. ราคา 3 หยวน 
รถประจำทาง จำเป็นต้องรู้ภาษาจีนจึงจะนั่งรถประจำทางได้ ส่วนราคาจะแตกต่างกันไป แต่ต่ำสุด 2 หยวน 
คนต่างชาติจะขับรถได้ต่อเมื่อมีใบอนุญาตขับขี่ของจีนเท่านั้น 
การเดินทางจากกรุงปักกิ่งไปเมืองต่าง ๆ ในจีน สามารถเดินทางโดยทางอากาศ และทางรถไฟ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศและภายในประเทศอยู่ในอาคารเดียวกัน ห่างจากเมืองประมาณ 25 กม. ส่วนสถานีรถไฟใหญ่ ๆ มี 4 แห่ง คือ สถานีรถไฟปักกิ่ง สถานีรถไฟสายตะวันตก ตะวันออก และสายใต้ ทั้งนี้ ในการเดินทางแต่ละครั้งต้องตรวจสอบทุกครั้งว่าต้องไปขึ้นรถไฟที่สถานีใด

ข้อพึงระวังสำหรับนักท่องเที่ยว
บริเวณหน้าที่พักในปักกิ่งมักมีบริการแท็กซี่ และรถถีบสามล้อ แต่ราคารถสามล้อให้ตกลงกันก่อนว่าจะจ่ายเงิน ตามระยะทางหรือรายหัว 
ควรสำเนาหนังสือเดินทาง วีซ่าและบัตรโดยสารเครื่องบิน เก็บให้ปลอดภัยเสมอ 
ระหว่างซื้อของให้ระวังล้วง / กรีด กระเป๋า การทอนธนบัตรปลอม 
สามารถต่อรองราคาสินค้าได้ ยกเว้นที่ศูนย์การค้าหรือร้านของทางการ 

โทรศัพท์
โทร ทางไกล ตามโรงแรมสากลมีราคาแพงมากการใช้บัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ (IP Card) จะสะดวกกว่า 
ติดต่อกลับประเทศไทยให้กด 00 66 ตามด้วยรหัสเมืองและหมายเลขโทรศัพท์ ระบบเรียกเก็บเงินปลายทาง ให้กด 10866 ใช้ได้กับตู้โทรศัพท์สาธารณะทุกแห่ง 
ให้ระวังการเดินเที่ยวยามราตรีตามลำพังซึ่งอาจมีสตรีชาวจีนมาพูดคุย ชวนดื่มของมึนเมา และเรียกเก็บเงินจำนวนมาก ในภายหลัง หญิงบริการในจีนเป็นสิ่งผิดกฎหมายทั้งผู้รับและผู้ให้บริการ และโรงแรมที่พัก 
ในขณะขับรถให้ระวังการโบกรถจากคนแปลกหน้า 
จีนใช้กระแสไฟฟ้า 220 โวลต์ แต่ปลั๊กจะแตกต่างกันไปในแต่ละที่ 
กรณีที่หนังสือเดินทางหาย ให้แจ้งตำรวจและนำเอกสารแจ้งความมายื่นต่อสถานเอกอัครราชทูต 
กรณีประสบปัญหาอื่น ๆ หรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมขอให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ

ข้อพึงระวังสำหรับผู้ไปทำงาน 
เมื่อเดินทางถึงจีน โปรดแสดงให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบ 
ศึกษาสัญญาจ้างงานให้รอบคอบ 
ต้องมีสัญญาการว่าจ้างงานจากนายจ้างและใบอนุญาตการทำงานต้องต่ออายุ Working Permit และ Resident Permit ทุก 6 เดือน ต้องเสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 5 - 45 ขึ้นกับจำนวนรายได้ 
การเจรจาธุรกิจ ขอให้ระมัดระวังเรื่องสิทธิประโยชน์ ศึกษาประวัติผู้ร่วมทุนให้รอบคอบ 
การลงนามสัญญาใด ๆ ให้ระบุว่าหากเกิดกรณีพิพาทต้องมีหน่วยงานจีนเข้ามาดำเนินการเรื่องข้อพิพาทด้วยการลงนาม สัญญาต้องได้รับการประทับตรารับรอง Notary Public จากหน่วยงานจีน

ข้อพึงระวังสำหรับนักเรียน/นักศึกษา 
เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่ 
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ 
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น