ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ : CANADA

ข้อมูลทั่วไปประเทศแคนาดา

       แคนาดาเป็นประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูง โดยให้ความสำคัญต่อการศึกษามาก และมีสถานศึกษาชั้นหนึ่ง แคนาดาใช้จ่ายเงินต่อคนในด้านการศึกษามากกว่าประเทศอื่นๆ ในกลุ่ม G-7 และเป็นประเทศอันดับที่ 3 ที่เป็นสมาชิกขององค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนา (โออีซีดี) ปริญญาจากมหาวิทยาลัยในแคนาดาเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากล และนักศึกษาต่างชาติที่จบการศึกษา จากมหาวิทยาลัยของแคนาดา มักจะประสบความสำเร็จ และความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน

       จากผลการสำรวจหลายปีที่ผ่านมาขององค์การสหประชาชาติพบว่าแคนาดาเป็นประเทศที่น่าอยู่เหมาะแก่การดำรงชีพมากที่สุดในโลก การสำรวจนี้ได้ประเมิณคุณภาพชีวิตใน 174 ประเทศ และใช้องค์ประกอบชี้บ่งมากกว่า 200 อย่าง แคนาดาได้ถูกจัดอยู่ในอันดับสูงในด้านการศึกษา และระดับอายุเฉลี่ยสูง (โดยใช้ระบบสุขอนามัยมาตรฐานเป็นเกณฑ์) มีอัตราอาชญากรรมและการก่อความรุนแรงอยู่ในระดับต่ำ ตัวอย่างเช่น เมื่องหลวงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศแคนาดา คือแวนคูเวอร์ โตรอนโต และมอนทรีออลถูกจัดให้เป็นเมืองติดอันดับโลกที่มีความน่าอยู่ เหมาะกับการทำงาน มีความสะอาด ปลอดภัย มีอิสระในการทำกิจกรรมของแต่ละวัฒนธรรมที่ดึงดูดความสนใจของคนทั่วไป


       ประเทศแคนาดาเป็นประเทศที่ มี ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ มากมายซึ่งล้วนแล้วแต่มีความสวยงาม มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ให้เลือกทำมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเล่นสกี แคมป์ปิ้ง ปีนเขา หรือขี่จักรยาน แวนคูเวอร์เป็นอีกเมืองหนึ่ง ที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย เช่น สวนสาธารณะสแตนลีย์ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่มีขนาดกว่า 1,000 เอเคอร์ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของชาวเมือง นอกจากนี้ ยังมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ซึ่งมีการแสดงโชว์ของปลาวาฬและปลาโลมา เป็นต้น

 
ออตตาวา Ottawa 

เมืองหลวงของประเทศแคนาดา


ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง - ทิศเหนือ จรดมหาสมุทรอาร์กติก / ทิศใต้ จรดประเทศสหรัฐอเมริกา / ทิศตะวันออก จรดมหาสมุทรแอตแลนติก / ทิศตะวันตก จรด มหาสมุทรแปซิฟิก และมลรัฐอะแลสกา

พื้นที่ - 9,976,140 ตารางกิโลเมตร ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก

เมืองหลวง - กรุงออตตาวา Ottawa

เมืองสำคัญ - โทรอนโต Toronto / มอนทรีออล Montreal / แวนคูเวอร์ Vancouver / ควิเบก ซิตี้ Quebec City / แฮลิแฟ็กซ์ Halifax / วินนิเป็ก Winnipeg / เอ็ดมันตัน Edmonton

ภูมิอากาศ - ภาคพื้นทวีป ( มีหิมะในฤดูหนาว และอบอุ่นในฤดูร้อน)

ประชากร - 31.7 ล้านคน ( ประมาณการปี 2546)

ภาษา - อังกฤษและฝรั่งเศส

ศาสนา - โรมันคาธอลิก ( ร้อยละ 42), โปรแตสแตนท์ ( ร้อยละ 40) , อิสเทอร์นออโธดอกซ์ และยิว ( ร้อยละ 18)
อิสลามและพุทธศาสนามีอัตราเพิ่มค่อนข้างรวดเร็ว เนื่องจากนโยบายการรับคนนอกประเทศมาตั้งถิ่นฐาน

หน่วยเงินตรา - แคนาเดียนดอลลาร์ (1 CND ประมาณ 31.62 บาท) ข้อมูล เมษายน 2551

สังคม - สังคมของแคนาดาเป็นสังคมที่มีส่วนผสมของชนชาติต่างๆ มากมาย โดยชนชาติที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานมากที่สุด ระหว่างปี ค. ศ. 1991-2000 คือคนจากเอเชีย ( จีน อินเดีย ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ อิหร่าน) ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 59.5 ของคนเข้าเมืองเพื่อตั้งถิ่นฐานในแคนาดา ค่านิยมหลักของสังคมแคนาดาที่ฝังลึกในทุกคนคือการส่งเสริม และเคารพในสิทธิและเสรีภาพของมนุษย์ ซึ่งเป็นหลักพื้นฐานสำคัญที่สุดของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย


มาตรฐานคุณภาพชีวิตสูง

        ชาวแคนาดามีมาตรฐานของคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับที่ดีที่สุดในโลก ชาวแคนาดามากกว่า 65 เปอร์เซ็นต์มีบ้านเป็นของตนเอง และมากกว่าร้อยละ 65 มีทรัพย์สินถาวร เช่น รถยนต์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า โทรทัศน์ โทรศัพท์ และวิทยุ
แคนาดาได้พัฒนาสื่อต่างๆ สิ่งบันเทิงและศิลปะอื่นๆ เป็นอย่างดี ชาวแคนาดาต่างภูมิใจในระบบการกระจายเสียงที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงที่มีกิตติศัพท์ว่าขึ้นชื่อทั่วโลก ระบบดังกล่าวประกอบด้วยสถานีวิทยุ AM และ FM มากกว่า 1000 สถานี และสถานีโทรทัศน์ 719 สถานีที่พร้อมให้บริการมอบความบันเทิงและให้สาระแก่ผู้ชมและผู้ฟัง


เมืองตรอนโตToronto


สภาพแวดล้อมที่สวยงาม

        นักศึกษาที่มาศึกษา ณ ประเทศแคนาดา จะพบกับสภาพแวดล้อมที่สวยที่สุด และคงความงดงามตามธรรมชาติได้มากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก แคนาดายังเป็นประเทศที่มีสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ที่หลากหลาย และมีกิจกรรมกลางแจ้งมากมาย เริ่มจากชายฝั่งที่เขียวขจีของมณฑลบริติช โคลัมเบีย เทือกเขาร็อคกี้ขนาดใหญ่ที่มณฑล อัลเบอร์ต้า ท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ ของทุ่งหญ้าแพร์รี่ จนถึง “ดินแดนแห่งน้ำตาลเมเปิ้ล” ที่ทะเลสาบทั้งห้า และเซนต์ลอเรนซ์ ไปจนถึงแถบเชิงเขา และชายฝั่งอันงดงามของมณฑลในแถบฝั่งแอตแลนติค


สถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับการศึกษา

        แคนาดามีชื่อเสียงในเรื่องของความปลอดภัย มีความสงบสุขในสังคม มีอัตราการก่ออาชญากรรมต่ำมาก และยังคงมีแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นศกที่ 1990. จากผลการรายงานจากกรมตำรวจในปี 1997 ถึงอัตราการก่ออาชญากรรมของชาวแคนาดาลดลง 5% เป็นเวลา 6 ปีติดต่อกันมา ซึ่งแตกต่างจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดาให้การดูแลอย่างเข้มงวด โดยไม่มีการอนุญาติในการพกพาอาวุธแต่อย่างใด


ประเทศแห่งเทคโนโลยีชั้นสูง

        เป็นผู้นำทางด้านต่างชาติในด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และมีชื่อเสียงทั่วโลกในด้านต่างๆ เช่น โทรคมนาคม การคมนาคม วิศวกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบิน การคมนาคมชุมชน ไมโครอีเล็คทรอนิกส์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ซอฟท์แวร์ระดับสูง กระแสไฟฟ้าพลังน้ำ และพลังงานนิวเคลียร์ เลเซอร์ และออฟโตอิเล็คทรอนิกส์ เทคโนโลยีชีวภาพ กระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม วิทยาศาสตร์กายภาพ และอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมทางทะเล สิ่งเด่นๆ ของอุตสาหกรรมด้านโทรคมนาคมของแคนาดาประกอบด้วย CANTAT3 เคเบิลของ Teleglobe ซึ่งเป็นชนิดแรกในโลกและรองรับโทรคมนาคมทางทะเล การส่งฝ่านหลายสื่อด้วยความเร็ว และความสามารถ ในการส่งข้อมูลอย่างยอดเยี่ยม สมาพันธ์บริษัทโทรศัพท์ Stentor Alliance กำลังลงทุน 8 พันล้านเหรียญเพื่อให้ร้อยละ 80 ของประชากรชาวแคนาดาได้ใช้เทคโนโลยีแถบคลื่นความถี่ที่ทันสมัยที่สุดภายในปี ค.ศ. 2005 ยิ่งไปกว่านั้น รัฐบาลประจำมณฑลและรัฐบาลกลางยังได้สัญญาว่า จะจัดให้มีการเชื่อมโยงทางอินเตอร์เน็ตไปยัง สถานศึกษาทุกแห่งของแคนาดารวมทั้งโรงเรียนต่างๆ ของชนชาติดั้งเดิมที่อยู่ใต้การควบคุมของรัฐบาลกลาง รวมถึงห้องสมุดกลาง มหาวิทยาลัย วิทยาลัยประจำชุมชน และชุมชนห่างไกลทุกๆ แห่งภายในปี ค.ศ. 1998


ประเทศที่ใช้ 2 ภาษา

        แคนาดาเป็นประเทศที่มีภาษาราชการสองภาษาคือภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส ประชากรส่วนใหญ่(ร้อยละ 75) ของชาวแคนาดาที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสอาศัยอยู่ที่ควิเบค ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศ แต่ชุมชนที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสก็มีอยู่ทั่วไปในประเทศ อ้างถึงการสำรวจประชากรในปี ค.ศ. 1991 ร้อยละ 82 ของประชากรชาวควิเบคใช้ภาษาฝรั่งเศษเป็นภาษาแม่ และร้อยละ 83 ของประชากรชาวควิเบคใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาพูดที่บ้าน โดยทั่วไปแล้ว คาดว่ามีประชากรทั่วโลก 800 ล้านคนที่พูดภาษาอังกฤษและ 250 ล้านคนที่พูดภาษาฝรั่งเศส โดยเหตุที่แคนาดาเป็นประเทศที่ใช้สองภาษา แคนาดาจึงให้การอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่แรก (ESL) และการใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่สอง (FSL) สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้ภาษาใดภาษาหนึ่งหรือทั้งสองภาษา

สภาพภูมิอากาศ

        สภาพอากาศของแคนาดามีความหลากหลายตั้งแต่ขั้วโลกเหนือที่หนาวเย็นเป็นน้ำแข็งที่เส้นรุง้ที่ 70 ไปจนถึงแนวป่าอันเขียวขจีของแถบชายฝั่งตะวันตกของบริติชโคลัมเบีย อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว แคนาดามีฤดูกาลที่แตกต่างกันอย่างเด่นชัด 4 ฤดูโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในแถบภูมิภาคใกล้ชายแดนสหรัฐอเมริกา ที่มีผู้คนอยู่อย่างหนาแน่น อุณหภูมิในช่วงกลางวันของฤดูร้อนอยู่ในช่วง 35 องศาเซลเซียส หรือร้อนกว่านั้น ในขณะที่อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาวอาจติดลบถึง 25 องศาเซลเซียส สำหรับอุณหภูมิในช่วงฤดูใบไม้ผลิ และใบไม้ร่วงจะอยู่ในระดับปานกลาง หลายปีที่ผ่านมา ชาวแคนาเดียนได้ปรับตัวอย่างมากให้เหมาะสมกับช่วงเวลาที่มีสถาพอากาศอันหนาวเหน็บ โดยการติดตั้งเครื่องทำความร้อนในที่อยู่อาศัยและยานพาหนะ รวมถึงระบบขนส่งมวลชน ที่มีการติดตั้งระบบความร้อนเช่นเดียวกับที่ทางเดินระหว่างอาคา

ค่าครองชีพ
        ตัวอย่างค่าครองชีพบางรายการในแคนาดา:

        • ค่าโทรศัพท์ภายในท้องถิ่น $2.00
        • ค่าโทรศัพท์ภายในท้องถิ่น $0.25
        • ค่าอาหารที่ภัตตาคารโดยเฉลี่ย$10.00 - 25.00 /คน
        • ภาพยนตร์ $8.50
        • การส่งจดหมายภายในแคนาดา$0.48


ภาษี

        บางมณฑลจะเพิ่มวิธีการจัดเก็บระบบภาษีในสินค้าและบริการของตนเอง อย่างไรก็ดีทุกมณฑลจะต้องใช้ภาษีกลางสำหรับสินค้าและบริการ(GST) ในอัตราร้อยละ 7 ของราคาสินค้าในฐานะนักท่องเที่ยว ท่านอาจได้รับการคืนภาษีในส่วนของ GST ในวันที่ท่านเดินทางออกจากแคนาดา การรับคืนภาษีต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและท่านจำเป็นต้องแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อกรมสรรพากรของแคนาดา หรือโรงเรียนของท่าน ส่วนแบบฟอร์มการขอคืนภาษี GST นั้นสามารถรับได้ที่เคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ที่สนามบิน และที่ห้างสรรพสินค้าทั่วไป


สกุลเงินและมาตรการวัด
        แคนาดาใช้ระบเมตริกเป็นมาตรฐานในการวัดหน่วยสกุลเงินที่ใช้เป็นดอลลาร์ ซึ่งเท่ากับ 100 เซนต์ สำหรับธนบัตรที่ใช้กันทั่วไปในแคนาดาได้แก่ธนบัตรเงินมูลค่า $5, $10, $20, $50 และ $100 เป็นหลัก ส่วนเหรียญจะมีค่าเท่ากับ 1 เซนต์ (เพนนี) 5 เซนต์ (นิเกิล) 10 เซนต์ (ดิม) 25 เซนต์ (ควอเตอร์) $1 (ลูนนี่) และ $2 (ทวูนนี่) เหรียญราคา 1 และ 2 ดอลลาร์ออกใช้เมื่อกว่า 10 ปีที่ก่อนและยังคงมีธนบัตรราคา 1 และ 2 ดอลลาร์ แคนาดาหมุนเวียนอยู่และสามารถชำระหนี้ได้ตามกฏหมาย (นอกจากนี้ยังมีการเก็บสะสมด้วย) ธนบัตรของแคนาดาจะมีเครื่องหมายแสดงชัดเจน และแต่ละใบหลักๆ จะมีสีที่แตกต่างกัน


ธนาคารและการแลกเปลี่ยนเงินตรา
        ถึงแม้ว่าปกติแล้วธนาคารจะมีการเสนออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ดีที่สุด ธนาคารบางแห่งจะคิดค่าธรรมเนียมเล็กน้อยสำหรับการแลกเงินหรือเช็คเดินทาง และอัตราแลกเปลี่ยนที่แสดงไว้มักจะไม่รวมภาษี ดังนั้นจึงเป็นการดีที่สุดที่จะแลกเงินเล็กๆ น้อยๆ เป็นดอลล่าร์แคนาดาก่อนที่จะเดินทางมา เพราะโดยทั่วไปธนาคารจะเปิดทำการเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ในเวลาทำการ(09:00 น.- 17:00 น.) เท่านั้น ส่วนการแลกเปลี่ยนเงินตราอื่นๆค่อยข้างจะมีค่าใช้จ่ายสูง บรรดาโรงแรมร้านค้า และบู๊ทรับแลกเงินตราที่ให้บริการแลกเปลี่ยเงินตราต่างประเทศจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่สูงสุดอยู่เสมอ หรืออาจคิดค่านายหน้าสูง เมื่อใดก็ตามที่ท่านจะใช้บริการควรสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายให้แน่ชัดก่อนที่จะแลกเงินเสมอ ทุกร้านค้า และธุรกิจต่างๆ จะรับสกุลเงินแคนาดา และบางแห่งจะรับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนเงินสกุลอื่นทั้งหมดจะต้องแลกเปลี่ยนก่อน


ธนาคารและเครื่องบริการเงินฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)
        นักศึกษาสามารถใช้บริการจากธนาคารต่างๆ และเครื่อง ATM ในแคนาดาได้อย่างสะดวก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะพบได้ง่ายในเมืองใหญ่ และจะสะดวกมากกว่าเงินสด และเช็คเดินทาง ปกติแล้ว นักศึกษาสามารถใช้บัตรธนาคารปกติ หรือบัตรเครดิตหลัก ๆ เพื่อถอนเงินสดที่ตู้ ATM ควบคู่กันไป ท่านสามารถเปิดบัญชีกับธนาคารท้องถิ่น และใช้บริการบัตร ATM ควบคู่กันไป นอกจากนี้ ท่านยังสามารถใช้บัตร ATM กับร้านค้าจำนวนมากในแคนาดา เพื่อชำระรายการต่างๆ อาทิ เช่น ของชำ และเสื้อผ้าได้ ธนาคารจะเสนอบริการด้านต่างๆ ให้กับลูกค้า รวมไปถึงบริการแลกเปลี่ยนเงินตรา ตู้นิรภัยเพื่อเก็บรักาาหนังสือเดินทาง และบัญชีสะสมทรัพย์ ชาวแคนาดาจำนวนมากนิยมใช้เช็คส่วนตัว ที่ธนาคารออกให้ในการชำระค่าบริการต่างๆ


เช็คเดินทาง และบัตรเครดิต
เ        ช็คเดินทางจะเป็นรูปแบบของเงินตรา ที่ส่งเสริมให้ใช้ในขณะเดินทาง (ด้วยเหตุผลเรื่องความปลอดภัย) และท่านสามารถซื้อได้ที่ธนาคารหลักๆ ของแคนาดา เช็คเดินทาง สามารถออกแทนได้ง่ายในกรณีที่ถูกขโมยหรือสูญหาย ร้านค้า โรงแรม ภัตตาคาร และสถานที่ท่องเที่ยว ส่วนใหญ่ยินดีรับเช็คเดินทาง และบัตรเครดิตหลักๆ ธนาคารจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนของวันที่ท่านใช้บัตรเครดิต ในการคิดค่าใช้จ่ายของท่าน ซึ่งจะปรากฏอยู่ในใบเสร็จของบัตรเครดิต โดยอัตโนมัติ เมื่อนักศึกษาเดินทางมาถึงแคนาดา ท่านสามารถสมัครบัตรเครดิตได้ อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายจะครบกำหนดชำระในทุกๆ สิ้นเดือน พร้อมดอกเบี้ยที่คิดจากยอดเงินที่ต้องชำระ