ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ : HUNGARY

ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง 
ทิศเหนือ ติดกับสโลวัก และยูเครน 
ทิศใต้ ติดกับเซอร์เบีย-มอนเตนิโกร และโครเอเทีย 
ทิศตะวันตก ติดกับออสเตรีย และสโลวีเนีย 
ทิศตะวันออก ติดกับโรมาเนีย 

ประชากร 
10 ล้านคน (2542) 

เมืองหลวง 
กรุงบูดาเปสต์ (Budapest) มีประชากรประมาณ 2 ล้านคน 

ภาษา 
ภาษาราชการ-ฮังกาเรียน 
ภาษาธุรกิจ-ฮังกาเรียน อังกฤษ เยอรมัน 

ภูมิอากาศ
หน้าหนาว (ตุลาคม-มีนาคม) 3 ถึง -10 องศาเซลเซียส 
หน้าร้อน (พฤษภาคม-สิงหาคม) 25-35 องศาเซลเซียส 
สกุลเงิน โฟรินท์ (Forint) 

อัตราแลกเปลี่ยน 
(กรกฎาคม 2543) 275 โฟรินท์ = 1 เหรียญสหรัฐ 7 โฟรินท์ = 1 บาท

การเข้าประเทศ 
ผู้ถือหนังสือเดินทางทูต/ราชการ 
ไม่ต้องขอวีซ่า โดยสามารถพำนักอยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน

ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา 
ต้องขอวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย

ข้อควรระวัง 
กรุงบูดาเปสต์เป็นเมืองที่สวยงามและมีสถานที่ท่องเที่ยวมาก บางครั้งนักท่องเที่ยวอาจประสบปัญหา การฉกชิงวิ่งราว และการฉ้อโกง ดังนั้น จึงควรปฏิบัติตนดังนี้ 

ไม่แต่งกายด้วยเครื่องประดับที่มีราคาแพง ล่อตา 
เก็บหนังสือเดินทาง เงินสด และของมีค่าให้มิดชิดเป็นพิเศษ 
อย่าแลกเงินกับผู้ที่มาเสนอตามท้องถนนเพราะผิดกฎหมายและอาจถูกโกง แต่ควรแลกจากธนาคารหรือร้านแลกเงินที่มีอยู่ทั่วไป และขอใบเสร็จทุกครั้งที่แลกเงิน เพื่อเป็นหลักฐานในการแลกเงินกลับคืนตอนออกนอกประเทศ 
เมื่ออยู่ในที่ชุมชนสาธารณะ และแหล่งท่องเที่ยวทั่วไปให้ใช้ความระมัดระวัง และหากมีกลุ่มคนเพ่งมองผิดปกติอย่าเข้ามาใกล้ให้ถอยห่างไป 
หากมีบุคคลนอกเครื่องแบบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิเสธ โดยแจ้งว่าขอให้ตำรวจในเครื่องแบบเป็นผู้ตรวจ หรือขอติดต่อสถานเอกอัครราชทูตไทยก่อน เพราะในบูดาเปสต์มักเกิดกรณีเช่นนี้อยู่เสมอ โดยปกติเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่จะแต่งเครื่องแบบเสมอ 
ก่อนเดินทางไป ณ ที่ใด ควรศึกษาเส้นทางจากแผนที่ให้เข้าใจ โดยขอรับแผนที่ได้จากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่มีอยู่ทั่วไป 

บริการขนส่งมวลชน 
เช่น รถเมล์ รถราง รถใต้ดิน ให้ซื้อตั๋วก่อนทุกครั้ง ตั๋วชนิดเดียวกันสามารถใช้ได้กับทั้งรถเมล์ รถราง และรถใต้ดิน 
หากใช้บริการแท็กซี่ ควรใช้แท็กซี่ของบริษัทซึ่งสามารถโทรศัพท์เรียกได้ และคิดราคาตามมิเตอร์ หากเรียกแท็กซี่ตามป้ายทั่วไป ให้สอบถามราคาก่อนและควรเรียกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง 

หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศฮังการี 
เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่ 
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ 
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น  ขอขอบคุณ : bkkfly.com