แนะนำ ทัวร์ตุรกี

Coming Soon

 
 

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ตุรกี
View program
Mahan Air

ทัวร์ท่องเที่ยว ตุรกี 10 วัน


ราคา 34,900 บาท

อีสตันบูล-คัพปาโดเซีย-คอนย่า-ปามุคคาเล่-ไอวาลิค-บูร์ซ่า-อังการ่า ดินแดนแห่ง 2 ทวีป ยุโรป และ เอเชีย ชมความยิ่งใหญ่ในอดีตของจักวรรดิ์ออตโตมาน อารยะธรรมโบราณ และธรรมชาติที่งดงาม  เที่ยวทั้งที !! ต้องมีเมืองท...

เดินทาง :
  • • 23 ก.ย. - 2 ต.ค. 60 
  • • 21 - 30 ต.ค. 60 
  • • 18 - 27 พ.ย. 60 
  • • 2 - 11 ธ.ค. 60 
  • • 28 ธ.ค. 60 - 6 ม.ค. 61 

View program
Mahan Air

ทัวร์ท่องเที่ยว ตุรกี 8 วัน


ราคา 29,900 บาท

อังการ่า-คัพปาโดเซีย-คอนย่า-ปามุคคาเล่-ไอวาลิค-บูร์ซ่า-อีสตันบูล ดินแดนแห่ง 2 ทวีป ยุโรป และ เอเชีย ชมความยิ่งใหญ่ในอดีตของจักวรรดิ์ออตโตมาน อารยะธรรมโบราณ และธรรมชาติที่งดงาม ตุรกี ดินแดนที่อุดมไปด้วยความงดงามทางสถาปั...

เดินทาง :
  • • 23 - 30 ก.ย. 60 
  • • 21 - 28 ต.ค. 60 
  • • 18 - 25 พ.ย. 60 
  • • 2 - 9 ธ.ค. 60 
  • • 30 ธ.ค. 60 - 6 ม.ค. 61 

1

   Thai Baht Exchange Rate
    Thai Baht Converter