Free&Easy : GERMANY & AUSTRIA 7 DAYS

การบินไทย

GERMANY & AUSTRIA 7 DAYS


ราคา 0 บาท

ให้เราพาคุณทัวร์ มิวนิค (เยอรมนี)-ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์ - อินส์บรูก - วัทเทนส์ -เซนต์วูลฟกัง - ฮอล์สทัทท์ - กราซ - เวียนนา - พระราชวังเบลวาแดร์ - เวียนนา - ซาลส์บวร์ก - ซาลส์บวร์ก - ฮัลไลน์ - มิวนิค

เดินทาง :
tag :
GERMANY, AUSTRIA, ฟุสเซ่น, ปราสาทนอยชวานสไตน์, อินส์บรูก, วัทเทนส์, เซนต์วูลฟกัง


รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – มิวนิค (เยอรมนี)
• คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ สายการบินไทย (TG)
 
• ถึง เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี (รถพร้อมพนักงานขับรถพร้อมรอรับ)
 
• จากนั้นเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น ซึ่งอยู่ทางใต้สุดของเยอรมันชมความงามของป่าไม้ในแคว้นบาวาเรียตอนใต้ เป็นทิวทัศน์ที่สวยงามอย่างยิ่ง และปราสาทของเหล่าขุนนางในอดีต
 
• นำท่านเข้าพักที่เมืองฟุสเซ่น โรงแรม.........
 

วันที่ 2 ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรูก
• รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมแล้ว
 
• เดินทางชมปราสาทนอยชวานสไตน์ สร้างขึ้น 1869 โดยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 กษัตริย์หนุ่มแห่งแคว้นบาวาเรีย ผู้มีพระสมัณญานามว่าราชันหงส์ขาวรูปแบบของปราสาทออกแบบจากแรงบันดาลใจจากบทละครที่พระองค์ทรงโปรด ทำให้เป็นปราสาทที่สวยงาม ภายในได้รับการตกแต่งตามฉากของละครตอนต่าง ๆ จากความสวยงามอย่างวิจิตรพิศดารนี้ วอล์ทดีสนีย์จึงได้นำเอาปราสาทนี้เป็นต้นแบบของปราสาทในเทพนิยายเรื่องเจ้าหญิงนิทรา และได้จำลองไปสร้างไว้ที่ดีสนีย์แลนด์ทุกแห่งทั่วโลก
 
• เดินทางสู่เมืองอินส์บรูก ดินแดนแห่งขุนเขาเมืองที่มีทิวทัศน์อันงดงามผสมผสานแหล่งเพาะปลูกและที่เล่นสกีที่ดีที่สุดในยุโรป ซึ่งปัจจุบันทำรายได้สูงสุดให้กับประเทศ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีอยู่ตลอดทั้งปีก็มีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจของชาติด้วยเช่นเดียวกัน
 
• ชมเขตเมืองเก่าหลังคาทองคำ ซึ่งเป็นมุขหลังคาหน้าต่างของตัวอาคารที่ยื่นออกมา 1,500 ในสไตล์ โกธิคตอนปลาย หลัง คาทองคำนี้ถูกสร้างเพิ่มเติมให้กับพระราชวังใหม่นอยเออร์ ฮอฟในการฉลองการหมั้นระหว่างพระเจ้าแม็กซิมิเลี่ยนที่ และพระนางมาเรีย เบียนกา สฟอร์ซ่าบุตรสาวของดยุคแห่งมิลาน หน้ามุขแห่งนี้ประดับประดาด้วยแผ่นไม้สี่เหลี่ยมผืนผ้า ชุบทองแดงจำนวน 3,450 แผ่น เป็นเฉลียงหน้ามุขที่มีไว้สำหรับดูการแข่งขันหรือละครที่จตุรัสเบื้องล่างลงไป นับเป็นสถานที่อันเป็นที่รู้จักกันดีของเมืองอินส์บรูก อิสระให้ท่านชมสินค้าพื้นเมืองรวมทั้งคลิสตัลชวาลอฟสกี้ที่มีชื่อเสียงของออสเตรีย
 
• นำท่านเข้าพักที่เมือง........ โรงแรม.........
 

วันที่ 3 วัทเทนส์ – เซนต์วูลฟกัง – ฮอล์สทัทท์
• รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 
• เดินทางสู่เมืองวัทเทนส์ เป็นที่ตั้งของบริษัทคริสตัลสวารอฟสกี้ (Swarovski Crystal Glass Company) โรงงานผลิตคริสตรัลที่มีชื่อเสียงระดับโลกหรือที่รู้จกกันในชื่อ สวารอฟสกี้ คริสตัล เวิลด์ (Swarovski Crystal World) ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของเมืองไปแล้ว โดยเฉพาะที่สวารอฟสกี้คริสตัลเวิลด์นั้นถือว่าเป็นแม่เหล็กสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนเมืองวัทเทนส์ได้เป็นอย่างดี
 
• ชมโรงงานสวารอฟสกี้
 
• เดินทางสู่ เมืองเซนต์วูลฟกัง เมืองรีสอร์ทเล็กๆ ในหุบเขาริมทะเลสาบวูลฟ์กังชมเมืองเซนต์วูลฟ์กัง เมืองท่องเที่ยวที่สวยงามโรแมนติคที่สุดของออสเตรีย ชมเมืองสวยที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบวูล์ฟกังที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูง ทะเลสาบสวยใสและทุ่งหญ้าเขียวขจี เป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว
 
• เดินทางสู่ เมืองฮอล์สทัทท์ เมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ย้อนหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี ช่วงที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดใน อดีตประมาณปี 800-400 ก่อนคริสตกาลยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่หลงใหลของนักเดินทางมากมายเดินเท้าเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกว่า ซี สตราซ ระยะทางประมาณ 300 เมตร อีกด้านมีร้านขายของที่ระลึก ที่ศิลปินพื้นบ้านออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบ้านเรือนสไตล์แอลไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างก็อยู่ระดับพื้นดิน บ้างก็อยู่บนหน้าผาลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ และบ้านแต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสีสันสวยงามปลายสุดของถนนซีสตราซชมจตุรัสประจำเมืองซึ่งเป็นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยน้ำพุกลางลาน อาคารบ้านเรือนที่สวยงาม *.*.*. พักผ่อนตามอัธยาศัย *.*.*.
 
• นำท่านเข้าพักที่เมือง........ โรงแรม.........
 

วันที่ 4 กราซ – เวียนนา – พระราชวังเบลวาแดร์
• รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 
• เดินทางสู่ เมืองกราซ เมืองที่รับคัดเลือกให้เป็นเมืองหลวงแห่งศิลปวัฒนธรรมของยุโรปเมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ
 
• ...ชมเมืองกราซ ซึ่งเป็นเมืองสวยที่มีสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างความคลาสสิคของเมืองเก่าในศตวรรษที่ 14 และความทันสมัยของเมืองในศตวรรษที่ 20 ได้อย่างลงตัว
 
• ชมจตุรัสกลางเมืองย่านเขตเมืองเก่า ที่ได้รับการบันทึกให้เป็นเมืองมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ในปี 1999 บริเวณตรงจุดนั้นจะเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองวิหารประจำเมืองและร้านค้าขายของที่ระลึกมากมายเมืองที่รับคัด
 
• เดินทางสู่ กรุงเวียนนา เมืองหลวงของออสเตรีย เมืองซึ่งเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ การค้า การเมือง และเศรษฐกิจที่สำคัญของเยอรมนีตอนใต้ โด่งดังด้วยเบียร์สดรสเลิศ และรถบีเอ็มดับบลิว *.*.*. ชมทัศนีย์ภาพระหว่างทาง *.*.*.
 
• ชม พระราชวังเบลวาแดร์ (BELVEDERE PALACE) ตั้งอยู่บนลาดเชิงเขา สร้างขึ้นตามศิลปะบาร็อกในปีค.ศ. 1715-1723 เพื่อใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อนของเจ้าชายยูจีนแห่งซาวอย ผู้นำกองทัพแห่งราชวงศ์แฮบส์บวร์กทำสงครามจนได้รับชัยชนะพวกเติร์กที่เข้ามารุกราน ออกแบบเป็น 2 ส่วน โดยมีสวนขนาดใหญ่เชื่อม ระหว่างสองอาคาร คือ Upper Belvedere หรูหราสง่างามใช้เป็นที่รับรองแขกจัดงานเลี้ยงรื่นเริงสังสรรค์ และ Lower Belvedere เคยเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ของเจ้าชายยูจีน ปัจจุบัน เป็นพิพิธภัณฑ์ภาพเขียนสำคัญแห่งหนึ่งของโลก จัดแสดงศิลปะและผลงานภาพเขียนของศิลปินดังๆ หลายท่าน
 
• อิสระเดินทางเล่นย่านใจกลางเมืองบนถนนคนเดิน คาร์ท เนอร์สตราเซ่ ที่มีร้านค้านานาชนิดและยังเป็นที่ตั้งของวิหารเซนต์ สตีเฟ่นโบสถ์ใหญ่ในศิลปะแบบโกธิค......
 
• นำท่านเข้าพักที่เมือง........ โรงแรม.........
 

วันที่ 5 เวียนนา – ซาลส์บวร์ก
• รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 
• ชมความงดงามของพระราชวังเชรินน์บรุนน์ พระราชวังฤดูร้อนแห่งราชวงศ์ฮับสเบิร์กที่มีความสวยงามแ ยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรปที่มีการตกแต่งห้องด้วยศิลปะในหลายรูปแบบทั้งบารอครอคโคโค ศิลปะประยุกต์จากทางเอเซีย และยังมีเครื่องเรือนเครื่องใช้ต่างๆประดับอยู่อย่างสวยงาม และถ่ายภาพสวยงามในสวนด้านหลังพระราชวัง
 
• เดินทางสู่เมืองซาลส์บวร์กเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของออสเตรีย ภูมิทัศน์ของเมืองรายล้อมรอบไปด้วยภูเขาและทะเลสาบวิวทิวทัศน์อันงดงามหลายแห่งถูกใช้เป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อก้องโลกเดอะซาวด์ออฟมิวสิค
 
• ชมสวนมิราเบลภายในบริเวณวังมิราเบลที่มีการจัดสวนในสไตล์บาร็อกที่โด่งดังและเป็นส่วนหนึ่งของฉากภาพยนตร์ เดอะซาวด์ ออฟ มิวสิค อีกด้วย ข้ามแม่น้ำซาลส์ซัคสู่ย่านเขตเมืองเก่าแวะเก็บบันทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลส์บวร์กที่ตั้งโดดเด่นอยู่บนเนินเหนือเมืองเก่า อิสระให้ท่านชมร้านค้าที่รายเรียงอยู่สองข้างทางถนนคนเดิน มีทั้งของที่ระลึกของพื้นเมือง สินค้าแบรนดเนม ฯลฯ
 
• นำท่านเข้าพักที่เมือง........ โรงแรม.........
 

วันที่ 6 ซาลส์บวร์ก – ฮัลไลน์ – มิวนิค
• รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 
• เดินทางชมถ้ำเหมืองเกลือฮัลลีน สนุกกับการแต่งกายชุดผจญภัยใต้พิภพในเหมืองเกลือที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป
 
• เดินทางสู่เมืองมิวนิค เมืองใหญ่เป็นอันดับสามของเยอรมนี อีกทั้งยังเป็นเมืองหลวงของ แคว้นบาวาเรียแคว้นตอนใต้ของประเทศเยอรมนีที่มีอุตสาหกรรม ผลิตเบียร์อันลือชื่อเคยได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปี 1972 ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิซาร์ เป็นศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเงิน การธนาคาร ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนี ชมจัตุรัสมาเรียน ศูนย์รวมกิจกรรมนานาชนิดของชาวมิวนิค ถ่ายรูปคู่กับศาลากลางมิวนิคที่สร้างเมื่อปี 1867-1908 ซึ่งมีหอระฆัง อันมีชื่อเสียงไปทั่วโลก
 
• เดินทางสู่สนามบินมิวนิค ……(สิ้นสุดการบริการของรถและพนักงานขับรถ)
 

วันที่ 7 กรุงเทพ
• เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
 


Gallery : GERMANY & AUSTRIA 7 DAYS

เงื่อนไขการจองทัวร์ และการชำระเงิน

ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังรายละเอียดดังนี้
ชื่อบัญชี นายอภิวัฒน์ จิตต์ปรารพ (หรือสั่งจ่ายเช็ค)
ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 118-5-07988-4 สาขา สีลม ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 404-841630-8 สาขา อาคารสาทร สแควร์ ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 616-2-08610-1 สาขา อาคารสาทร สแควร์ ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 022-0-12592-9 สาขา สีลม ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

หมายเหตุ: อนึ่งกรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินหรือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทราบถึงการโอนเงินของท่านทางโทรศัพท์หากท่านสามารถแฟกซ์ได้จักเป็นพระคุณยิ่ง

*** ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใด อันเกิดมาจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมืองสภาพดินฟ้าอากาศ การปฏิเสธการเข้าเมือง ทั้งนี้บริษัทจะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***

การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง

• 30 – 21 วัน ก่อนการเดินทาง หักมัดจำ 10,000.- บาท/ท่าน (เป็นเงื่อนไขของสายการบินและค่าใช้จ่ายใน ต่างประเทศ)
• 20 – 14 วัน ก่อนเดินทาง หักมัดจำ 20,000.- บาท/ท่าน (เป็นเงื่อนไขของสายการบินและค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ)
• 13 – 7 วัน ก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของค่าทัวร์ทั้งหมด
• 6 วัน ก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด เนื่องจากบริษัทได้ชำระให้กับทางสายการบิน และตัวแทนในต่างประเทศแล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า

หลักฐานประกอบการยื่นวีซ่า (ประเภทท่องเที่ยว) สำหรับหนังสือเดินทางไทย
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างประทับตรา 2 ขึ้นไป พร้อมเล่มเก่า (ถ้ามี)
2. รูปถ่ายสีปัจจุบัน พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน (อายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สูติบัตร)
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล (ถ้ามี)
5. สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบหย่า (ถ้ามี)
6. การเงิน หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร และสำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนพร้อมตราประทับจากธนาคารหรือสมุดบัญชีตัวจริง

เงื่อนไขอื่นๆ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่รับผิดชอบต่อ ค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งกับสายการบิน และโรงแรมที่พัก อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง

   Thai Baht Exchange Rate
    Thai Baht Converter