Free&Easy : BELGIUM – NETHERLAND – GERMANY 7 DAYS

การบินไทย

BELGIUM – NETHERLAND – GERMANY 7 DAYS


ราคา 0 บาท

ให้เราพาคุณทัวร์ บรัซเซลล์-บรูจส์-บรัซเซลล์-เดลฟท์-(เฮก) ศาลโลก-มาดูโรดัม-เคอเคนฮอฟ-อัมส์เตอร์ดัม-ซานส์คานส์-โรงงานเจียรนัยเพชร-ล่องเรือ-ดุสเซลดอร์ฟ-โคโลญจน์-แม่น้ำไรน์-ไฮเดลเบิร์ก-แฟรงค์เฟิร์ต

เดินทาง :
tag :
GERMANY, NETHERLAND, BELGIUM, Free & Easy


รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ
• คณะผู้เดินพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 โดยสายการบินไทย (TG)
 

วันที่ 2 บรัซเซลล์ – บรูจส์ – บรัซเซลล์
• ถึงเมืองบรัสเซลส์ ประเทศแบลเยี่ยม รถพร้อมพนักงานขับรถพร้อมรอรับ
 
• เดินทางสู่ เมืองบรูจส์ เมืองเล็กๆ ทางตะวันตกของเบลเยียม ที่ยังคงอนุรักษ์ เมืองในสมัยโบราณ อายุ กว่า 500ปี และเคยเป็นเมืองหลวงของแค้วนเฟลนเดอร์ เมืองที่คูคลองล้อมรอบเมือง ชมศาลาว่าการกลางเมือง ในสไตล์แบบโกธิค หอระฆังแห่งบรูจส์ ....ถึงเมืองบรูจส์ เมืองที่งามสง่าล้อมรอบด้วยสะพานเล็กๆ ที่ตั้งคร่อมอยู่เหนือลำคลองบ้านหลังคาทรงจั่ว และสนามหญ้าอันเขียวขจี บรรยากาศที่ท่านสามารถพบเห็นได้ทั่วเมือง ลักษณะของเมืองนี้ล้อมรอบด้วยคูเมืองสองชั้นและมีอาคาร โบสถ์ บ้านเรือนซึ่งส่วนใหญ่ล้วนเป็นสถาปัตยกรรมแบบเฟลมมิช และแบบเรเนซองค์และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ จัตุรัสใจกลางเมือง หอระฆังเก่าแก่ ที่มีประวัติอันยาวนาน และมีประติมากรรมที่งดงามที่ชื่อว่า Madonna & Child ซึ่งเป็นประติมากรรมที่อยู่ภายในโบสถ์พระแม่มารีมีลักษณะะเป็นหินอ่อนที่มีการแกะสลักโดยมิเคลันเจโล ซึ่งในปัจจุบัน ได้รับการยกย่องว่าเป็น ยอดศิลปินเอกของโลกชาวอิตาเลี่ยน
 
• เดินทางสู่ กรุงบรัสเซลส์ ศูนย์กลางอย่างไม่เป็นทางการของสหภาพยุโรปที่ตั้งขององค์กรระหว่างประเทศที่ สำคัญหลายแห่ง รวมถึงหน่วยงานสำคัญของสหภาพยุโรป 2 หน่วยงาน คือ คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) และคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป (Council of the European Union) ที่มีสำนักงานใหญ่ในกรุงบรัสเซลส์ นอกจากนี้บรัสเซลส์ยังเป็นที่ตั้งของนาโต (NATO) อีกด้วย ทำให้หลายประเทศมีสถานทูตในบรัสเซลส์ถึง 3 แห่ง คือ สถานทูตปกติของแต่ละประเทศ สถานทูตประจำสหภาพยุโรป และสถานทูตประจำนาโต
 
• ถ่ายรูปกับอะตอมเมี่ยม ประติมากรรมรูปอะตอมมหึมา สัญลักษณ์จากการรวมตัวครั้งแรกของกลุ่มประเทศยุโรป
 
• ชมจตุรัสกร็องด์ปลาช จัตุรัสที่สวยที่สุดในทวีปยุโรปรอบจัตุรัสเป็นอาคารโบราณน่าสนใจประทับใจกับหมู่ตึก ต่างๆอาทิศาลาว่าการเมืองหมู่ตึกกริลเฮาส์ในอดีตเคยเป็นสถานที่ประทับของราชวงศ์กษัตริย์เบลเยี่ยม
 
• นำท่านเข้าพักที่เมืองโรงแรม.....
 

วันที่ 3 เดลฟท์ – (เฮก) ศาลโลก – มาดูโรดัม – เคอเคนฮอฟ – อัมส์เตอร์ดัม
• รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม แล้วเดินทางสู่กรุงอัมเตอร์ดัมส์ ประเทศเนเธอแลนด์
 
• เดินทางไป เมืองเดลฟท์ (DELFT) หนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดของประเทศเนเธอร์แลนด์ยังคงอนุรักษ์ สถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมคลอง,จักรยาและเซรามิกส์สีน้ำเงินและสีขาวมีชื่อเสียงระดับโลกชมเขตเมืองเดลฟต์เก่าที่มีอายุกว่า 750 ปี
 
• เดินทางไป มาดูโรดัม (Madurodam) เป็นชื่อของเมืองจำลอง หรือ เมืองตุ๊กตา ที่คนไปเที่ยวเนเธอร์แลนด์ต้องจัดลงโปรแกรมไว้ แต่ถึงจะได้ชื่อว่าเป็นแค่เมืองจำลอง แต่เชื่อไหมว่าเมืองมาดูโรดัมนี้มีนายกเทศมนตรีคือ สมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์ แห่งเนเธอร์แลนด์ ตรงทางเข้ามาดูโรดัมมีเนินสีเขียวที่ทำเลียนแบบสันฝาย หรือที่ภาษาท้องถิ่นเรียกว่า Dijk หรือ ไดค์ มีเด็กหนุ่มอยู่คนหนึ่งกำลังปีนสันฝายอยู่ มีคนบอกว่าเขาชื่อ Hans Springer และเกิดเรื่องเล่าต่อๆ กันมาว่า ขณะที่เขากำลังเล่นสเกตก็ไปพบรูรั่วของสันฝาย เขาก็เลยพยายามอุดรูรั่วอย่างเต็มกำลังความสามารถ จนทำให้เนเธอร์แลนด์รอดจากน้ำท่วมมาได้จนถึงทุกวันนี้
 
• กรุงเฮกศาลโลก เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 3 รองจากกรุงอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) และรอตเทอร์ดาม (Rotterdam) โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศ ปัจจุบันกรุงเฮกเป็นที่ตั้งของรัฐบาลดัตช์ อาคารรัฐสภา ศาลฎีกา และสภาแห่งรัฐ รวมไปถึงเป็นเมืองที่ประทับของพระราชินีแห่งเนเธอร์แลนด์ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและการพิมพ์ เป็นที่ตั้งของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ หรือ ศาลโลก (World Court) ซึ่งตั้งอยู่ที่วังสันติ (Peace Palace) ซึ่งสร้างบริจาคโดยมหาเศรษฐีชาวอเมริกัน ชื่อ แอนดรูว์ คาร์เนกี (Andrew Carnegie) แวะถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
 
• เดินทางสู่สวนเคอเคนฮอฟ (KEUKENHOF) เป็นสวนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ด้วยทิวลิปที่มีมากกว่า 7 ล้านต้นในแต่ละปี รวมทั้งไม้หัวอื่นๆ เช่น ลิลลี่ แดฟโฟดิล หรือนาซิสซัส ไฮยาซินธ์ ออกดอกบานสะพรั่งเต็มสวนอยู่น่าตื่นตาตื่นใจ สวนเคอเคนฮอฟ เดิมเป็นสวนสาธารณะมาก่อน ต่อมาสมาคมผู้ส่งเสริมการปลูกดอกไม้ประเภทไม้หัวแห่งเมืองลิซเซ่ ได้ใช้สวนแห่งนี้ส่งเสริมการปลูก ไม้หัวพันธุ์ใหม่ๆ โดยแบ่งที่ให้กับบริษัทผู้ผลิตไม้หัวเป็นผู้ปลูกและเข้าบำรุงรักษา ซึ่งก็ทำให้เกิดพันธุ์ใหม่ๆ ขึ้นทุกปี ผู้ซื้อทิวลิปจากทั่วโลกจะมาชมและคัดเลือกทิวลิปที่ต้องการจากแปลงสาธิต ในสวนเคอเคนฮอฟแห่งนี้ สวนได้ถูกออกแบบไว้อย่างสวยงาม ประกอบไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่อันเก่าแก่ มีทางเดินที่ร่มรื่น บางตอนก็มีงานประติมากรรมประดับสวนอยู่ เป็นระยะ มีสระน้ำและน้ำพุ มีศาลาจัดแสดงกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับดอกไม้มากมาย มีการจัดสวนตัวอย่าง การวางแผนจัดปลูกไม้ดอกไม้ใบ มีร้านอาหาร 4 แห่ง รวมทั้งคอฟฟี่ช็อป สวนเคอเคนฮอฟนี้ จะเปิดให้เข้าชมประมาณกลางเดือนมีนาคม ไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคมของทุกปี
 
• ชมเมืองอัมสเตอร์ดัม (AMSTERDAM) ย่านการค้าคัมสแควร์ ผ่านชมสถานที่ทำการรัฐบาลพระราชวังหลวง
 
• นำท่านเข้าพักที่เมืองอัมสเตอร์ดัม โรงแรม………
 

วันที่ 4 ซานส์คานส์ – โรงงานเจียรนัยเพชร – ล่องเรือ – ดุสเซลดอร์ฟ
• รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 
• เดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ (ZAANSE SCHANS) อิสระให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกังหันลม สัญลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของชาวดัตช์ ชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเท้าไม้ของชาวดัตช์ที่ใช้ใส่ในชีวิตประจำวันในงานอาชีพต่างๆและโรงงานผลิตชีสเนยแข็งพร้อมเชิญเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก
 
• แวะชมโรงงานเจียรนัยเพ็ชรและอัญมนี ซึ่งเป็นงานฝีมือลือชื่อของเนเธอร์แลนด์มานานแล้ว พร้อมกันนั้นท่านจะมีโอกาสเลือกซื้อเพชรเม็ดงามในราคาเป็นกันเองจากโรงงานด้วย
 
• เดินทางสู่ท่าเรือ ล่องเรือเที่ยวกรุงอัมสเตอร์ดัม ซึ่งตลอดเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมา คลองเป็น เส้นทางคมนาคมที่สำคัญที่สุดของเมืองนี้และมีคลองจำนวนมากที่สุดในโลกด้วย (ประมาณ 100 คลองยาวรวมกัน 97 กม.) มีสะพานข้ามคลอง 600 สะพาน สถานที่สำคัญน่าชมที่สุดของอัมสเตอร์ดัมเกือบทั้งหมดจะอยู่ริมคลอง รวมทั้งคฤหาสน์บ้านช่องของคฤหบดีเก่าแก่ด้วย แม้กระทั่งตลาดดอกไม้สดของเมืองหลวงแห่งนี้ก็ยังอยู่ริมคลอง
 
• นำท่านเข้าพักที่เมืองอัมสเตอร์ดัม โรงแรม………
 

วันที่ 5 โคโลญจน์ – แม่น้ำไรน์ - ไฮเดลเบิร์ก
• เดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ (COLOGNE ) เมืองอุตสาหกรรมริมฝั่งแม่น้ำไรน์ ...ชมมหาวิหารโคโลญจน์ สัญญลักษณ์ของเมืองที่สร้างขึ้นในแบบสถาปัตยกรรมนีโอ-กอธิค ในช่วงศตวรรษที่ 14 ภายในเป็นที่เก็บรักษาหีบทองคำบรรจุอัฐิของกษัตริย์
 
• เดินทางสู่ เมืองเซนต์กอร์ (ST. GOAR ) ซึ่งเป็นช่วงที่สวยงามที่สุดของแม่น้ำไรน์ ท่านจะได้ชื่นชมกับทิวทัศน์ริมสองฝั่งแม่น้ำไรน์ที่เต็มไปด้วยปราสาทและความเขียวขจีของขุนเขา และมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลกันเข้ามาชมจำนวนมหาศาลนอกจากนี้ลุ่มแม่น้ำไรน์ยังลือชื่อทางด้านเป็นหล่งผลิตเหล้าองุ่นที่มี คุณภาพสูงของเยอรมันอีกด้วย
 
• เดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก (HEIDELBERG) เมืองใหญ่ ศูนย์กลางการศึกษาของเยอรมันที่มีนักศึกษากว่า 30,000 คน เมืองพระราชสมภพของล้นเกล้ารัชกาลที่ 8 …ขึ้นชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา ริมฝั่งแม่น้ำเนคการ์ ซึ่งถือเป็น ปราสาทขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเมื่อราวปี 1300 ในรูปแบบศิลปะเรเนอซองส์ …ชมถังหมักองุ่นเพื่อผลิตเป็นไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งจุได้ถึง 221,726 ลิตร ...ชมวิวสวยของปราสาทไฮเดลเบิร์กบนสะพานชาร์ล-ทีโอดอร์ หรือโอลด์บริดจ์ ซึ่งทอดข้ามแม่น้ำเนคการ์ตั้งแต่ปี 1786 นำท่านเข้าพักที่เมือง โรงแรม……… (สิ้นสุดการบริการของรถและพนักงานขับรถ)
 

วันที่ 6 แฟรงค์เฟิร์ต – กรุงเทพฯ
• เดินทางไปสนามบิน *.*.*. โดย SHUTTLE BUS ของโรงแรม *.*.*.
 

วันที่ 7 กรุงเทพฯ
• ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ
 


Gallery : BELGIUM – NETHERLAND – GERMANY 7 DAYS

เงื่อนไขการจองทัวร์ และการชำระเงิน

ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังรายละเอียดดังนี้
ชื่อบัญชี นายอภิวัฒน์ จิตต์ปรารพ (หรือสั่งจ่ายเช็ค)
ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 118-5-07988-4 สาขา สีลม ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 404-841630-8 สาขา อาคารสาทร สแควร์ ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 616-2-08610-1 สาขา อาคารสาทร สแควร์ ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 022-0-12592-9 สาขา สีลม ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

หมายเหตุ: อนึ่งกรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินหรือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทราบถึงการโอนเงินของท่านทางโทรศัพท์หากท่านสามารถแฟกซ์ได้จักเป็นพระคุณยิ่ง

*** ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใด อันเกิดมาจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมืองสภาพดินฟ้าอากาศ การปฏิเสธการเข้าเมือง ทั้งนี้บริษัทจะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***

การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง

• 30 – 21 วัน ก่อนการเดินทาง หักมัดจำ 10,000.- บาท/ท่าน (เป็นเงื่อนไขของสายการบินและค่าใช้จ่ายใน ต่างประเทศ)
• 20 – 14 วัน ก่อนเดินทาง หักมัดจำ 20,000.- บาท/ท่าน (เป็นเงื่อนไขของสายการบินและค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ)
• 13 – 7 วัน ก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของค่าทัวร์ทั้งหมด
• 6 วัน ก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด เนื่องจากบริษัทได้ชำระให้กับทางสายการบิน และตัวแทนในต่างประเทศแล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า

หลักฐานประกอบการยื่นวีซ่า (ประเภทท่องเที่ยว) สำหรับหนังสือเดินทางไทย
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างประทับตรา 2 ขึ้นไป พร้อมเล่มเก่า (ถ้ามี)
2. รูปถ่ายสีปัจจุบัน พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน (อายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สูติบัตร)
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล (ถ้ามี)
5. สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบหย่า (ถ้ามี)
6. การเงิน หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร และสำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนพร้อมตราประทับจากธนาคารหรือสมุดบัญชีตัวจริง

เงื่อนไขอื่นๆ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่รับผิดชอบต่อ ค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งกับสายการบิน และโรงแรมที่พัก อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง

   Thai Baht Exchange Rate
    Thai Baht Converter