Free&Easy : AUSTRIA – CZECH 7 DAYS

Austrian Airlines

AUSTRIA – CZECH 7 DAYS


ราคา 0 บาท

ให้เราพาคุณทัวร์ เวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน์-เซนต์วูล์ฟกัง–ฮอล์สทัทท์–ซาลส์บวร์ก-ฮัลไลน์ – เชสกี้คลุมลอฟ-ปราก – คาร์โลวีวารี -คุทน่า โฮร่า

เดินทาง :
tag :
AUSTRIA – CZECH 7 DAYS, Free & Easy, เที่ยวด้วยตัวเอง, เลือกโปรแกรมทัวร์เอง


รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพ ฯ – เวียนนา
• พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 สายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS)
 

วันที่ 2 เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์
• เดินทางถึงกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (รถพร้อมพนักงานขับรถพร้อมรอรับ)
 
• • ชมพระราชวังเบลวาแดร์ (BELVEDERE PALACE) ตั้งอยู่บนลาดเชิงเขาร้างขึ้นตามศิลปะบาร็อกในปี 1715-1723 เป็นพระราชวังฤดูร้อนของเจ้าชายยูจีนแห่งซาวอย ผู้นำกองทัพแห่งราชวงศ์แฮบส์บวร์ก ทำสงครามจนได้รับชัยชนะพวกเติร์กที่เข้ามารุกราน ออกแบบเป็น 2 ส่วน โดยมีสวนขนาดใหญ่เชื่อมระหว่างสองอาคาร คือ Upper Belvedere หรูหราสง่างามใช้เป็นที่รับรองแขกจัดงานเลี้ยงรื่นเริงสังสรรค์ และ Lower Belvedere เคยเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ของเจ้าชายยูจีน ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ภาพเขียนสำคัญแห่งหนึ่งของโลก จัดแสดงศิลปะและผลงานภาพเขียนของศิลปินดังๆ หลายท่าน
 
• ชมความงดงามของพระราชวังเชรินน์บรุนน์ พระราชวังฤดูร้อนแห่งราชวงศ์ฮับสเบิร์กที่มีความสวยงามและ ยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรปที่มีการตกแต่งห้องด้วยศิลปะในหลายรูปแบบทั้งบารอครอคโคโค ศิลปะประยุกต์จากทางเอเซีย และ ยังมีเครื่องเรือนเครื่องใช้ต่างๆประดับอยู่อย่างสวยงาม และถ่ายภาพสวยงามในสวนด้านหลังพระราชวัง
 
• ชมเมืองเวียนนา เมืองแห่งดินแดนในฝันของนักท่องเที่ยวอีก มากมายที่ต่างพากันมาเยือนดินแดนอันแสนโรแมนติค
 
• ชมความงามของอาคารสำคัญอาคารรัฐสภา โรงละครโอเปร่า ศาลาว่าการนครเวียนนา พระราชวังหลวง
 
• ชมสตัดท์พาร์ค สวนสาธารณะกลางเมือง เพื่อชมและถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์ของ โยฮันส์ สเตราท์ บิดาแห่งเพลงเวียนนาวอลทซ์ที่โด่งดังผ่านชมแม่น้ำดานูบที่มีชื่อเสียง
 
• อิสระเดินทางเล่นย่านใจกลางเมืองบนถนนคนเดิน คาร์ทเนอร์สตราเซ่ ที่มีร้านค้านานาชนิดและยังเป็นที่ตั้งของ วิหารเซนต์ สตีเฟ่นโบสถ์ใหญ่ในศิลปะแบบโกธิค
 
• นำท่านเข้าพักที่เมือง..... โรงแรม.....
 

วันที่ 3 เซนต์วูล์ฟกัง – ฮอล์สทัทท์– ซาลส์บวร์ก
• รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 
• เดินทางสู่ เมืองเซนต์วูล์ฟกัง เมืองรีสอร์ทเล็กๆ ในหุบเขาริมทะเลสาบวูลฟ์กังชมเมืองเซนต์วูล์ฟกัง เมืองท่องเที่ยวที่สวยงามโรแมนติคที่สุดของออสเตรีย ชมเมืองสวยที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบวูล์ฟกังที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูง ทะเลสาบสวยใสและทุ่งหญ้าเขียวขจี เป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว
 
• เดินทางสู่ เมืองฮอล์สทัทท์ เมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ย้อนหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี ช่วงที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในอดีต ประมาณปี 800-400 ก่อนคริสตกาลยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่หลงใหลของนักเดินทางมากมายเดินเท้าเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกว่า ซี สตราซ ระยะทางประมาณ 300 เมตร อีกด้านมีร้านขายของที่ระลึก ที่ศิลปินพื้นบ้านออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบ้านเรือนสไตล์แอลไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างก็อยู่ระดับพื้นดิน บ้างก็อยู่บนหน้าผาลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ และบ้านแต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสีสันสวยงามปลายสุดของถนนซีสตราชมจตุรัสประจำเมืองซึ่งเป็นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยน้ำพุกลางลาน อาคารบ้านเรือนที่สวยงาม อิสระให้ท่านได้พักผ่อนนั่งจิบกาแฟเดินเที่ยวชมเมืองเมืองมรดกโลกมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่หลงใหลของแต่โดยผ่านเส้นทางสายถนนแห่งโรแมนติคของออสเตรีย
 
• เดินทางสู่เมืองซาลส์บวร์ก เมืองแห่งมนต์ขลังของเสียงดนตรี เป็นเมืองเล็กๆ ของออสเตรียที่คนไทยรู้จักจากการชมภาพยนตร์เพลงอมตะเรื่องเดอะ ซาวนด์ออฟมิวสิค เมืองที่ถูกล้อมรอบโดยภูเขาบ้านเมืองจึงดูสวยงามไปทุกแห่ง มีแม่น้ำ ทะเลสาบเล็กๆ หลายแห่ง มีเทือกเขาที่มีหิมะขาวโพลนปกคลุมอยู่รอบเมือง และมีทุ่งหญ้าเขียวขจีที่บางครั้งถูกแซมด้วยดอกหญ้าเหลืองอร่ามไปทั้งทุ่ง ซาลสบวร์ก จึงถือเป็นเมืองแห่งธรรมชาติอย่างแท้จริง
 
• ชมเมืองซาลส์บวร์ก เมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งเสียงเพลงบ้านเกิดของคีตกวีโมซาร์ท นักประพันธ์เพลงผู้ยิ่งใหญ่ชาวออสเตรียที่มีปราสาทยักษ์โฮเฮนชาล์ซเบิร์กบนยอดเขาเบื้องล่างริมสองฝั่งแม่น้ำซอลซาค เมืองสถาปัตยกรรมแบบบารอคชมสวนมิราเบล ที่เต็มไปด้วย ดอกไม้นานาชนิด เป็นฉากที่สวยงามอีกฉากหนึ่งเดินเล่นในเมืองเก่าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเมืองที่ไม่ซ้ำแบบเมือง
 
• นำท่านเข้าพักที่เมือง..... โรงแรม.....
 

วันที่ 4 ฮัลไลน์ – เชสกี้คลุมลอฟ
• รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 
• ชมเหมืองเกลือสร้างตั้งแต่ปี 1517 ซึ่งในสมัยโบราณเหมืองเกลือเป็นสถานที่ต้องห้ามของบุคคลทั่วไป เนื่องจากเกลือมีค่าจนได้ชื่อว่าเป็นทองคำขาวในปัจจุบันได้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเที่ยวชมภายในที่ยังคงรักษาสภาพเดิมไว้ทุกประการ แต่ต้องสวมชุดคนงานที่มีเตรียมไว้ให้ นั่งรถรางลอดอุโมงค์ยาว 700 เมตร ไปยังถ้ำเกลืออันระยิบระยับ และทะเลสาบใต้ภูเขาที่งดงามด้วยแสงเสียง บรรยากาศราวกับอยู่ในเหมืองจริงเมื่อ 500 ปีก่อน ภายใต้อุณหภูมิ 12 องศาเซลเซียส
 
• เดินทางสู่เมืองเชสกี้คลุมลอฟเมืองทางตอนใต้ของประเทศและแคว้นโบฮีเมีย ซึ่งเป็นเมืองที่แวดล้อมไปด้วยขุนเขาและสายน้ำท่ามกลางธรรมชาติอันส มบูรณ์ อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของเขื่อนกั้นน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในภาคพื้นยุโรปตอนกลาง ถ่ายภาพกับปราสาทคลุมลอฟ ปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากปราสาทกรุงปรากสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ซึ่งมีความใหญ่โต และแสดงถึงพลังอำนาจของกษัตริย์ในอดีต ...นำท่านชมสภาพบ้านเรือนที่มีความเก่าแก่ไม่ต่ำกว่า 700 ปี จนได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การ UNESCO
 

วันที่ 5 ปราก – คาร์โลวีวารี – ปราก
• รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 
• • เดินทางสู่กรุงปราก เมืองหลวงของสาธารณรัฐเชค ซึ่งอยู่ใจกลางแคว้นโบฮีเมียเมืองที่มีหลากหลายฉายา นครแห่งมนต์ขลัง นครแห่งความรุ่งโรจน์ นครร้อยหอคอย ปารีสตะวันออก หรือน้องสาวของเวียนนา เมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันงดงามจนท่านต้องตะลึง ชมกรุงปราก เริ่มจากปราสาทปรากที่งดงาม ซึ่งส่วนหนึ่งได้กลายเป็นที่ทำงานของประธานาธิบดี ชมวิหารจุดกำเนิดของกรุงปรากที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ของชาวเชค ชม GOLDEN LANE ถนนค้าขายที่แปลกตาที่สุด
 
• • เดินทางสู่เมืองคาร์โลวีวารี ชมเมืองคาร์โลวีวารี เมืองหนึ่งที่รอดพ้นจากการทำลายโดยพวกนาซีในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 มีบ่อน้ำพุร้อน ที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ 34 - 73 องศาเซลเซียส เชื่อกันว่าสามารถรักษาโรคได้ หลายชนิด ในอดีตกล่าวว่าพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 กษัตริย์แห่ง 3 อาณาจักรใหญ่เชค เยอรมนี และโรมัน ได้มาพบบ่อน้ำพุร้อนนี้เข้าโดยบังเอิญใน ราวกลางคริตศตวรรษที่ 14 เมื่อสุนัขล่าเนื้อของพระองค์ได้ตกลงไปในบ่อน้ำนี้ ต่อมาพระองค์จึงได้สร้างเมืองนี้ขึ้นเมื่อปี 1348 ช่วงคริสตศตวรรษที่ 19 คาร์โลวีวารี ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนานาชาติให้ความสนใจ และเดินทางมาพักผ่อนกันเป็นอย่างมากจวบจนกระทั่งทุกวันนี้ ....นำท่านชมย่านร้านค้า หอนาฬิกาโบสถ์ประจำเมือง และให้ท่านได้ทดลองดื่มน้ำแร่จากบ่อน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงในยุโรป เพื่อประสบการณ์ใหม่ในชีวิต
 
• ชมความสวยงามของกรุงปรากเดินข้ามสะพานชาร์ลส์สิ่งก่อสร้างถาวรที่สร้างในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 และยังถือเป็นสะพานเก่าแก่ที่มีความสวยงามที่สุดในโลก ราวสะพานประดับไปด้วยงานประติมากรรมอันวิจิตรงดงามในรูปแบบศิลปะแบบบาร็อค เดินต่อเข้าสู่บริเวณจตุรัสเมืองเก่าอันเป็นชุมชนแรกๆของกรุงปรากชมบ้านเรือนที่ยังไม่มีบ้านเลขที่ หากแต่ใช้สัญลักษณ์อื่นๆ มาเป็นตัวบอกบ้านเลขที่แทน ภาพยนตร์เรื่องMISSION IMPOSSIBLE ซึ่งถ่ายทำกันในเขตเมืองเก่านี้ ชมนาฬิกาดาราศาสตร์ ที่สามารถบอกเวลาวันเดือนปี จักรราศีได้อย่างครบถ้วนและมีตุ๊กตาพาเรดทุกๆ ชั่วโมง
 
• • นำท่านเข้าพักที่..... โรงแรม.....
 

วันที่ 6 ปราก – คุทน่า โฮร่า – ปราก
• รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมแล้ว
 
• • เดินทางสู่ เมืองคุทน่า โฮร่า (KUTNA HORA) ซึ่งเป็นเมืองมรดกโลกอีกเมืองหนึ่งของประเทศเชค เมืองนี้ถือเป็นเมืองของชาวโบฮีเมียที่มีความสำคัญเป็นที่ 2 รองจากกรุงปราก ชื่อของเมืองคุทน่า โฮร่า แปลว่า ภูเขาแห่งเหมือง เนื่องจากเมืองนี้เคยเฟื่องฟูด้วยเหมืองแร่ในยุคปลายศตวรรษที่ 13 ต่อเนื่องถึงศตวรรษที่ 14 และดำรงสถานภาพศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแห่งอาณาจักรโบฮีเมีย ......
 
• • นำท่านกลับกรุงปราก อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งในเขตเมืองเก่าของ กรุงปราก นำท่านเดินทางไปสนามบินกรุงปราก (สิ้นสุดการบริการของรถและพนักงานขับรถ)
 
• กลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินออสเตรียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS….
 

วันที่ 7 กรุงเทพ
• เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ
 


Gallery : AUSTRIA – CZECH 7 DAYS

เงื่อนไขการจองทัวร์ และการชำระเงิน

ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังรายละเอียดดังนี้
ชื่อบัญชี นายอภิวัฒน์ จิตต์ปรารพ (หรือสั่งจ่ายเช็ค)
ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 118-5-07988-4 สาขา สีลม ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 404-841630-8 สาขา อาคารสาทร สแควร์ ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 616-2-08610-1 สาขา อาคารสาทร สแควร์ ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 022-0-12592-9 สาขา สีลม ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

หมายเหตุ: อนึ่งกรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินหรือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทราบถึงการโอนเงินของท่านทางโทรศัพท์หากท่านสามารถแฟกซ์ได้จักเป็นพระคุณยิ่ง

*** ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใด อันเกิดมาจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมืองสภาพดินฟ้าอากาศ การปฏิเสธการเข้าเมือง ทั้งนี้บริษัทจะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***

การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง

• 30 – 21 วัน ก่อนการเดินทาง หักมัดจำ 10,000.- บาท/ท่าน (เป็นเงื่อนไขของสายการบินและค่าใช้จ่ายใน ต่างประเทศ)
• 20 – 14 วัน ก่อนเดินทาง หักมัดจำ 20,000.- บาท/ท่าน (เป็นเงื่อนไขของสายการบินและค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ)
• 13 – 7 วัน ก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของค่าทัวร์ทั้งหมด
• 6 วัน ก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด เนื่องจากบริษัทได้ชำระให้กับทางสายการบิน และตัวแทนในต่างประเทศแล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า

หลักฐานประกอบการยื่นวีซ่า (ประเภทท่องเที่ยว) สำหรับหนังสือเดินทางไทย
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างประทับตรา 2 ขึ้นไป พร้อมเล่มเก่า (ถ้ามี)
2. รูปถ่ายสีปัจจุบัน พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน (อายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สูติบัตร)
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล (ถ้ามี)
5. สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบหย่า (ถ้ามี)
6. การเงิน หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร และสำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนพร้อมตราประทับจากธนาคารหรือสมุดบัญชีตัวจริง

เงื่อนไขอื่นๆ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่รับผิดชอบต่อ ค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งกับสายการบิน และโรงแรมที่พัก อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง

   Thai Baht Exchange Rate
    Thai Baht Converter